Actueel - Vitaconluteijn
Maak je keuze

Nieuws

Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt…

Lees meer

Achteraf aanvragen van voorzieningen niet meer mogelijk bij het UWV

Sommige medewerkers hebben extra hulpmiddelen nodig om hun…

Lees meer

Basiscontract bedrijfsarts wettelijk vastgelegd

Het kabinet gaat een aantal minimumeisen voor de…

Lees meer

Minder ziekteverzuim? Gezond en veilig werken helpt

Een zieke werknemer kost gemiddeld twee keer zoveel…

Lees meer

Wijzigingen zwangerschaps- en bevallingsverlof

De basisregels van het zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn…

Lees meer

“Vergeten werknemer” 7 jaar in de WGA | met terugwerkende kracht IVA

Onlangs melde een werkgever zich die een werknemer…

Lees meer

Heeft u de risico’s in kaart?

  “Het maken van een RI&E verschuift elke…

Lees meer

Werkgeversportaal UWV

Het werkgeversportaal van het UWV is de beveiligde…

Lees meer

Minister Asscher: ‘taboe rond kanker en werk doorbreken’

De taboes rondom het werken met kanker moeten…

Lees meer

Inspectie SZW pakt te hoge werkdruk aan

De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en…

Lees meer

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening…

Lees meer

BeZaVa

Vorig jaar is de Wetswijziging Beperking Ziekteverzuim en…

Lees meer

Werknemer weigert passende werkzaamheden, wel salaris betalen?

De wet bepaalt dat indien een arbeidsongeschikte werknemer…

Lees meer

Compensatieregeling oudere werknemers

Is uw werknemer geboren vóór 8 juli 1954…

Lees meer

Wanneer mag je een ziekmelding weigeren?

Het is lastig: bepalen of een werknemer echt…

Lees meer

Succesvolle kick-off van Intervisiegroep voor P&O-ers

Op dinsdag 25 februari jl. heeft de kick-off…

Lees meer

2016 is het jaar van de ZW en WGA

De modernisering Ziektewet is nu 3 jaar een…

Lees meer

1 op de 6 werknemers heeft te maken met pesten, discriminatie of intimidatie

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar…

Lees meer

Iedere organisatie verdient een actief verzuimbeleid

Besteed als werkgever aandacht aan een goed verzuimbeleid…

Lees meer

Werkwijzer Poortwachter

UWV heeft op 24 maart 2017 een vervanger…

Lees meer

Nieuwe Arbowet

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de…

Lees meer

Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever…

Lees meer

Corona-uitbraak | Actuele informatie en advies voor organisaties

Als ondernemer of bestuurder staat u voor een…

Lees meer

Doet jouw organisatie nog wat wij denken?

Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden binnen…

Lees meer

WAB: documenten voor toepassen lage WW-premie

Afgelopen 1 januari is de WAB (Wet Arbeidsmarkt…

Lees meer

Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan

Het voornemen van het kabinet een minimumtarief in…

Lees meer

Toch vergoeding kosten eHerkenning

Ondernemers krijgen toch een vergoeding voor de kosten…

Lees meer

Aanvragen subsidie praktijkleren

Als je afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats…

Lees meer

SLIM-regeling: voor bedrijven die hun leercultuur willen bevorderen

In september kunnen MKB bedrijven die willen investeren…

Lees meer

Vanaf 2021 ook spreekuur bedrijfsarts in Zevenaar

Vanaf 1 januari openen we in Zevenaar een…

Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding gedeeltelijk uitgesteld

Het kabinet stelt de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij…

Lees meer

NL leert door: in november gratis online leren

Het kabinet wil medewerkers ondersteunen in hun kansen…

Lees meer

Nieuwe algemene voorwaarden per 1 april 2021

Er zijn wijzigingen in onze algemene voorwaarden aangebracht.…

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigden van 13 naar 6 weken

Naar verwachting gaat de loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigden…

Lees meer

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen…

Lees meer

Vitacon Luteijn succesvol door audit gekomen

We zijn erg trots dat Vitacon Luteijn vorige…

Lees meer

Een vertrouwenspersoon verplicht in je organisatie?

Op 7 oktober jl. is een wetsvoorstel ingediend…

Lees meer

Controleer je premiebeschikking Whk

Staat er een persoon onterecht bij jou op…

Lees meer

De HR-trends voor 2021

HR is een dynamische sector: er is altijd…

Lees meer

De werkgever en medische informatie

Zoals iedere werkgever weet is de AVG alweer…

Lees meer

Vaccinatie onder werktijd: wel of niet doorbetaald?

Kan je medewerker zich alleen onder werktijd laten…

Lees meer

Loondoorbetaling bij zieke AOW-er naar 6 weken

Vanaf 1 april 2021 geldt er voor AOW-gerechtigden…

Lees meer

Werkplekonderzoek: zowel preventief als curatief

Een werkplekonderzoek wordt vaak ingezet om een computerwerkplek…

Lees meer

Negen weken ouderschapsverlof doorbetaald

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken…

Lees meer

Vertrouwenspersoon verplicht voor iedere medewerker?

1,2 miljoen medewerkers in Nederland krijgen tijdens hun…

Lees meer

Belastingplan 2022: wijzigingen en gevolgen voor werkgevers

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Hoe onderscheid je jouw organisatie op de arbeidsmarkt?

We leven in een wereld waarin de ontwikkelingen…

Lees meer

Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

In 2019 heeft het Europese Parlement Richtlijn 2019/1152…

Lees meer

Voorlopige berekeningen Wtl 2020

Uiterlijk 14 maart verstuurt het UWV de voorlopige berekeningen…

Lees meer

Special Eindejaarstips 2020

Wat kun je als ondernemer fiscaal dit jaar…

Lees meer

Vanaf 2021 geen belastingvrije reiskostenvergoeding meer voor thuiswerkers

Dit jaar mag de belastingvrije vaste vergoeding voor…

Lees meer

Investeren? Vraag de BIK aan!

Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe, fiscale…

Lees meer

Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing

Onlangs is het wetsvoorstel “Wet bedrag ineens, RVU…

Lees meer

Kan een werkgever een mondkapje verplicht stellen?

Kan je als werkgever, om te voldoen aan…

Lees meer

Inspanningsverplichting NOW 3.0

Heb je NOW 3.0 aangevraagd? Dan heb je…

Lees meer

Wijzigingen 2021 vaste onbelaste (reis-)kostenvergoedingen

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Eerder informeerden wij je al dat…

Lees meer

Corona en gebruikelijk loon: hoe nu verder?

Een werknemer die werkzaam is voor een vennootschap…

Lees meer

ZZP-er of arbeidscontract? Check het met de webmodule

Mag je een zelfstandige inhuren of heb je…

Lees meer

Special Lonen 2021

De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk…

Lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook…

Lees meer

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021

Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste…

Lees meer

NOW 4.0: nu aan te vragen t/m 14 maart

Vanaf 15 februari is het mogelijk om de…

Lees meer

Vraag TVL aan vanaf 15 februari

Heb jij als werkgever te maken met een…

Lees meer

Verlenging aanvraagtermijn definitieve berekening NOW

Je hebt langer de tijd om je aanvraag…

Lees meer

Voldoe aan de afwikkeling verplichtingen voor de Subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals

De aanvraagtermijn voor de subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals is…

Lees meer

Subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

Van 1 tot en met 31 maart kunnen…

Lees meer

SEBA: Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s

Vanaf 15 maart 2021 treedt de Subsidieregeling Emissieloze…

Lees meer

Cadeau aan medewerker vanwege thuiswerken: vrije ruimte of niet?

Wil jij je medewerkers een kleine attentie -…

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag: wanneer wel en wanneer niet?

Werknemers hebben bij ontslag meestal recht op een…

Lees meer

Stolwijk Kennisnetwerk, vitaliteit en samenwerking

Laatst hadden wij een gesprek met een stichting…

Lees meer

Invloed maatregelen op NOW en de gevolgen voor IB-winst en Vpb

Wil jij per Corona maatregel weten welke invloed…

Lees meer

Vanaf 12 april hoger veiligheidsniveau eHerkenning voor TVL

Wil jij als ondernemer de Tegemoetkoming Vaste Lasten…

Lees meer

Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld

Staatssecretaris Vijlbrief beantwoordt Kamervragen. Zo geeft hij aan…

Lees meer

Nieuw: STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden…

Lees meer

Aanvraagperiode NOW 3.3 gestart

Heb je een omzetverlies van minstens 20% dan…

Lees meer

Informeer je medewerkers tijdig over opname vakantiedagen

Je moet als werkgever je medewerkers tijdig informeren…

Lees meer

Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’

Een werknemer trekt in de loop van het…

Lees meer

BIK met terugwerkende kracht ingetrokken

De Baangerelateerde Investeringkorting (BIK) is op Prinsjesdag gepresenteerd…

Lees meer

Start aanvraagperiode Subsidieregeling Praktijkleren 2020/2021

Op 2 juni start het aanvraagtijdvak voor de…

Lees meer

Notitie Lokale heffingen

De begrippen lokale heffingen, gemeentelijke belastingen, leges en…

Lees meer

SER: minder flexwerk, WIA-wijzigingen en één verlofregeling

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn tot een akkoord gekomen…

Lees meer

Verlaging AWf-premies

De AWf-premie wordt verlaagd vanaf 1 augustus 2021…

Lees meer

Verlenging subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

Het afgelopen jaar heeft veel gevraagd van zorgprofessionals…

Lees meer

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen van…

Lees meer

Ook bij thuiswerken een vaste reiskostenvergoedingen

Krijgen je werknemers een vaste reiskostenvergoeding, maar werken…

Lees meer

Kabinet stopt steunpakket na september, versobering NOW derde kwartaal

Gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld wordt…

Lees meer

Wijziging(en) bijzonder uitstel van betaling belastingen

De Tweede Kamer heeft bekend gemaakt dat het…

Lees meer

Subsidieregeling evenementen uitgebreid

De subsidieregeling voor de evenementenbranche is tijdelijk uitgebreid.…

Lees meer

Ruimere bezwaarmogelijkheden niet-representatieve loonsom NOW

Incidentele betalingen (zoals bonusbetalingen, overuren of verlofrechten) in…

Lees meer

Zakelijke e-bike? Check je verzekering!

Gebruik jij of een medewerker tijdens het werk…

Lees meer

TVL Q3 2021 opent eind augustus

Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus de Tegemoetkoming Vaste…

Lees meer

Subsidieregeling ‘NL leert door’ voortgezet

Via de subsidieregeling ‘NL leert door’ kan ook…

Lees meer

NOW aan te vragen voor juli tot en met september

Ondernemers kunnen voor de zesde NOW-periode, de periode…

Lees meer

Voorkom problemen bij vaststellen TVL

Ondernemers die de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL)…

Lees meer

TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen

Ondernemers met minstens 30% omzetverlies kunnen voor het…

Lees meer

Coronasteun beëindigd, wel enkele uitzonderingen

De financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die getroffen worden…

Lees meer

TVL: 3 dagen extra voor vaststellingsverzoek Q4 2020

Ondernemers krijgen 3 dagen langer de tijd om…

Lees meer

TVL Q3 2021: de inhoud van de regeling

Wij vertellen je graag meer over de inhoud…

Lees meer

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding ook vanaf 1 oktober 2021

Vanwege de coronacrisis werken in 2021 medewerkers veel…

Lees meer

Einde Levensloopregeling 2021

Binnenkort loopt de levensloopregeling dan echt op zijn…

Lees meer

Wijziging Aof premie vanaf 2022

Vanaf 2022 is er sprake van een gedifferentieerde…

Lees meer

Mogelijkheden maatwerkafspraken met UWV en RVO over terugbetaling NOW/TVL

Na vaststelling van het definitieve NOW/TVL-subsidiebedrag, over een…

Lees meer

Let op: bijzonder uitstel belastingbetaling eindigt 1 oktober 2021

Einde bijzonder uitstel Het bijzondere uitstel van belastingbetaling…

Lees meer

Werktijdverkorting (WTV) waarschijnlijk opnieuw opengesteld

De Werktijdverkorting (WTV) is, vanwege de invoering van…

Lees meer

TVL: Uitstel vaststelling Q1 2021

De deadline voor vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste…

Lees meer

Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen

Heb je voor de eerste periode NOW aangevraagd?…

Lees meer

Lagere zelfstandigenaftrek in 2022

De zelfstandigenaftrek wordt, zoals al eerder aangekondigd, in…

Lees meer

Vaststelling TVL tweede kwartaal vanaf half november

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) begint naar…

Lees meer

UBO-registratie is gestart, welke stappen moet je doorlopen?

Het UBO-register in de praktijk Sinds 27 september…

Lees meer

Blog

Persoonlijkheidskenmerken & verzuim?

Uit onderzoek blijkt  dat niet alleen de medische…

Lees meer

11 tips voor gezonde en productievere werknemers

Veel werknemers zijn te zwaar, en gezonde medewerkers…

Lees meer

Verborgen conflicten: voorkom nog meer ellende

Een conflict op de werkvloer is vervelend, maar…

Lees meer

Natuurlijk gedrag vermindert stress

Hoe ver kunt u gaan Kunt u als…

Lees meer

Welke lijn trekt u, als uw medewerker ‘een lijntje trekt’

U heeft het vermoeden dat uw medewerker cocaïne…

Lees meer

Talentmanagement, al eeuwenoud

Een bijbels verhaal In de bijbel lezen we…

Lees meer

Ouderenbeleid: van Oud naar Goud

De waarde van goud Werkgevers hebben in principe…

Lees meer

Problemen en zorgen over (zieke) medewerkers

Veel werknemers melden zich ziek om redenen die…

Lees meer

De verkoper moet op reis: een 4-tal reistips

De winkelverkoper die succesvol wil zijn, zal op…

Lees meer

WGA en ZW eigen risicodragerschap

Inleiding Met de invoering van de wet BeZaVa…

Lees meer

Wendbaarheid van organisaties

Ziet u het begrip ook steeds weer opduiken,…

Lees meer

Technostress RI&E

Altijd bereikbaar moeten zijn kan leiden tot technostress…

Lees meer

Burnout voorkomen? Praat met elkaar.

De afgelopen jaren zien we veel medewerkers uitvallen…

Lees meer

Hoe voer ik een goed sollicitatiegesprek?

Sollicitatiegesprekken voeren. Veel werkgevers of managers doen het…

Lees meer

Blog: De eindsprint naar mijn droombaan

Twee jaar geleden heb ik de eerste stap…

Lees meer

Blijf wendbaar, bouw aan een leercultuur!

We mogen 2020 met recht een turbulent en…

Lees meer

Blog: Ben jij je bewust van de mentale impact van thuiswerken?

Dat we nu zo veel mogelijk moeten thuiswerken…

Lees meer

Blog: E-HRM: meer ruimte, andere taken

Met de opkomst van digitale systemen en tools…

Lees meer

Blog: Je eerste stap naar digitale personeelsdossiers

Je loopt je kantoor binnen en ziet ze…

Lees meer

Blog: de meest gemaakte valkuilen bij het aannemen van nieuwe collega’s

Al lijkt een goed sollicitatiegesprek misschien makkelijk, het…

Lees meer

Blog: Oog voor je mensen is de sleutel voor duurzaam succes

We leven in een wereld waar de ontwikkelingen…

Lees meer

Blog: Coronacrisis versus het gezond houden van je medewerkers

De impact van de coronacrisis op de (psychische)…

Lees meer

Blog: Neem de regie over jouw loopbaan

Begin jij iedere dag vol energie aan je…

Lees meer

Blog: WIEG-regeling voor partners = samen genieten!

In 2018 ontstond de gedachte: twee dagen verlof…

Lees meer

De kracht van intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Gemotiveerde medewerkers zetten zich elke dag voor de…

Lees meer

Blog: Een goede balans tussen werk en privé = meer geluk

Werk en privé moeten in balans zijn, dan…

Lees meer

Voorzie je gedwongen ontslagen? Start dan tijdig met de voorbereiding!

Veel ondernemers kunnen nu hun hoofd boven water…

Lees meer

Blog: trek je medewerkers over de drempel met een hoog salaris?

Arbeidsvoorwaarden… een veelomvattend onderwerp waar je meerdere boeken…

Lees meer

Hoe een moeilijke tijd ook iets goeds kan brengen

Voorzichtig beginnen we weer te denken aan het…

Lees meer

Heb jij voldoende aandacht voor de 4 elementen van vitaliteitsmanagement?

We kijken steeds meer naar duurzame inzetbaarheid van…

Lees meer

Stolwijk Kennisnetwerk, vitaliteit en samenwerking

Laatst hadden wij een gesprek met een stichting…

Lees meer

NOW-verklaringen: halen we het op tijd?

Hebben accountants het té druk? Die vraag wordt…

Lees meer

Events

Er zijn geen trainingen gevonden.