Arbeidsdeskundig onderzoek | Vitacon Luteijn uw specialist
Maak uw keuze

Wilt u onderzoeken wat uw arbeidsongeschikte medewerker nog wél kan?

neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom een onderzoek door Vitacon Luteijn?

 • Inzicht in mogelijkheden

  Op basis van de beperkingen van uw medewerker is het verstandig om te onderzoeken welke mogelijkheden uw medewerker nog wél heeft met als doel optimale re-integratie

 • Volgens Wet Verbetering Poortwachter

  Als werkgever bent u wettelijk verplicht te onderzoeken hoe uw medewerker naar vermogen kan blijven werken. Een arbeidsdeskundige is de aangewezen specialist om dit onderzoek te verrichten

 • Professionele aanpak

  Wij hebben een eigen geregistreerde arbeidsdeskundige in huis en begeleiden u en uw medewerker op maat

tweede spoor re-integratie

Onze specialist(en)

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in mogelijkheden bij arbeidsongeschikheid.

Als u te maken hebt met een arbeidsongeschikt verklaarde medewerker, dan is het niet zonder meer verstandig u daarbij neer te leggen. Op basis van de beperkingen van uw medewerker is het verstandig om te onderzoeken welke mogelijkheden uw medewerker nog wél heeft in het eigen, dan wel aan te passen werk.

Re-integratie inspanningen

De wet verplicht u als werkgever te onderzoeken hoe uw medewerker naar vermogen kan blijven werken. Een arbeidsdeskundige is de aangewezen specialist om dit onderzoek te verrichten. Hij brengt uitgebreid verslag uit voor uw re-integratiedossier. De arbeidsdeskundige werkt samen met de bedrijfsarts, de casemanager, claimbehandelaars en re-integratiedeskundigen, bijvoorbeeld een jobcoach.

Wat doet een arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige van VitaconLuteijn kijkt naar de belastbaarheid van uw medewerker versus de belasting in de functie. Uitgangspunt is de door de bedrijfsarts opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst. De arbeidsdeskundige onderzoekt en geeft advies welke stappen er gezet kunnen worden:

 • in het eigen werk of in een eventueel voor uw medewerker aan te passen werkomgeving (spoor 1)
 • welke re-integratiemogelijkheden uw medewerker heeft in andere functies binnen uw organisatie (spoor 1)
 • welke functies geschikt zijn buiten uw eigen organisatie en adviseert welke stappen u hiervoor kunt nemen (spoor 2)
 • welke loonwaarde aan (gedeeltelijke) werkzaamheden van toepassing kunnen zijn

Heronderzoek

Indien de beperkingen gedurende de re-integratie wijzigen, kan de arbeidsdeskundige een kort heronderzoek doen. Hierbij worden de aanpassingen in de beperkingen (de belastbaarheid) opnieuw vergeleken met de functiebelasting. Het is voor de werkgever en medewerker dus belangrijk om scherp te zijn op veranderingen in de beperkingen, aangezien dit van invloed kan zijn op de mogelijkheden in het eigen of ander werk.

Vastgelopen re-integratietraject

Als u het idee heeft dat een re-integratietraject vastloopt of stagneert, dan kan de arbeidsdeskundige een dossierschouw doen en beoordelen of er kansen onbenut zijn gebleven. Dankzij een gedegen kennis omtrent de Wet verbetering Poortwachter kan de arbeidsdeskundige het dossier en re-integratietraject weer op gang brengen als daar mogelijkheden toe zijn. Uiteraard valt dit samen met de belastbaarheid en daarmee de arbeidsmogelijkheden van de medewerker.

Preventief arbeidsdeskundig onderzoek

Is er sprake van mogelijke arbeidsongeschiktheid of is er een risico op langdurig verzuim, dan kan de arbeidsdeskundige (preventief) een advies uitbrengen. De arbeidsdeskundige bekijkt hier de mogelijkheden in werk en beoordeelt of het eigen werk (tijdelijk) aangepast moet worden om de risico’s op (langdurig) verzuim te beperken of zelfs te voorkomen.

Inzet arbeidsdeskundige

Bij Vitacon Luteijn beschikken wij over een eigen geregistreerde arbeidsdeskundige.

Wilt u meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. U treft de gegevens hiernaast.

 

Downloads

 • Informatiesheet Arbeidsdeskundig onderzoek

  Op deze sheet ziet u in één oogopslag wat een arbeidsdeskundig onderzoek voor u en uw medewerker kan betekenen.

  Downloaden

Referenties