Casemanagement bij ziekteverzuim | Vitcaon Luteijn
Maak uw keuze

Wilt u bij langdurig ziekteverzuim risico's beperken en uw medewerker snel laten re-integreren?

neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom casemanagement van Vitacon Luteijn?

  • Actueel op de hoogte

    Onze casemanager kent alle wettelijke bepalingen en bouwt het verzuimdossier UWV-proof voor u op

  • Risicobeperking

    Wanneer het komt tot een WIA uitkering, wordt de schadelast voor u tot een minimum beperkt

  • Snel re-integreren

    Het belangrijkste doel van onze casemanager is om uw medewerker zo snel mogelijk te laten re-integreren

Onze specialist(en)

De casemanager maakt uw verzuimdossier UWV-proof

Wilt u de begeleiding van uw zieke medewerker volledig overdragen aan een specialist? En vindt u het belangrijk dat een verzuimdossier UWV proof is wanneer het tot een WIA-aanvraag (uitkering arbeidsongeschiktheid) komt? Bij Vitacon Luteijn kunnen wij u dan verder helpen.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht bij ziekteverzuim, met instemming van de medewerker, een casemanager aan te wijzen. Bij Vitacon Luteijn hebben wij altijd een casemanager voor u beschikbaar. Deze casemanager is gespecialiseerd in bovengenoemde professionele begeleiding van uw zieke medewerker en kent alle actuele regels, zodat voldaan kan worden aan de geldende criteria bij het UWV. De casemanager is ook als interim casemanager beschikbaar.

Wat doet de casemanager?

De casemanager begeleidt uw zieke medewerker gedurende de gehele verzuimperiode. Hij bewaakt het proces en voert de regie om alle betrokken partijen zo ver te krijgen dat het einddoel van de re-integratie van uw medewerker bereikt wordt.

De wet verplicht u als werkgever te onderzoeken hoe uw medewerker naar vermogen kan blijven werken. De casemanager kan een arbeidsdeskundige aanwijzen om dit onderzoek te verrichten. De arbeidsdeskundige brengt uitgebreid verslag uit voor uw re-integratiedossier. De arbeidsdeskundige werkt samen met de bedrijfsarts, de casemanager, claimbehandelaars en re-integratiedeskundigen, bijvoorbeeld een jobcoach.

De casemanager is het eerste aanspreekpunt voor uw medewerker bij vragen over ziekteverzuim. Hij houdt zich aan de wettelijke verplichting alles rondom de re-integratie van uw medewerker vast te leggen. Bijvoorbeeld door een plan van aanpak WIA op te stellen. Hij stelt het volledige re-integratieverslag samen. Uitgangspunt is het voorkomen dat uw medewerker in de WIA komt.

De casemanager geeft u én uw medewerker advies en voorlichting over de (financiële) gevolgen van (eventuele) arbeidsongeschiktheid. Hij coördineert en houdt contact met alle partijen zoals bedrijfsartsen, leidinggevenden, behandelaars en verzekeraars. Hij regisseert het verzuimproces zo, dat de re-integratie aan de (wettelijke) verplichtingen voldoet en uw medewerker weer snel aan het werk kan.

Nadelige gevolgen

Wordt casemanagement voor uw organisatie niet goed uitgevoerd, dan brengt dit risico’s met zich mee. Indien bij een mogelijke WIA beoordeling van uw medewerker door het UWV het re-integratieverslag niet compleet is en inhoudelijk tekortschiet, dan kunt u als werkgever te maken krijgen met een loonsanctie van het UWV. U betaalt dan ná 104 weken loondoorbetaling bij ziekte, nóg maximaal 52 weken het loon van uw medewerker door. De casemanager van VitaconLuteijn helpt u dit te voorkomen.

Register casemanagement

De casemanagers van VitaconLuteijn zijn specialisten op het gebied van casemanagement verzuim. Ze zijn registercasemanagers, opgeleid en aangesloten bij de beroepsvereniging RNVC.

Werken onder taakdelegatie

Het delegeren van taken aan casemanagers zorgt ervoor dat de bedrijfsarts meer tijd heeft voor complexe problematiek en preventietaken. Het betreft vooral procesmatige taken. De bedrijfsgeneeskundige taken blijven voorbehouden aan de bedrijfsarts.

De casemanagers zijn op voorhand beoordeeld op bekwaamheid en worden periodiek beoordeeld op het werken met taakdelegatie. Door te evalueren bewaakt de bedrijfsarts de kwaliteit van taakdelegatie, signaleert waar het beter kan en stelt bij om te verbeteren.

Door de mogelijkheid van de taakdelegatie kan de bedrijfsgezondheidszorg doeltreffender en doelmatiger worden. Doordat casemanagers meer taken mogen uitvoeren, draagt het ook bij aan het reduceren van het capaciteitsprobleem van bedrijfsartsen.

Wilt u meer weten over wat het werken onder taakdelegatie inhoudt? Bezoek dan de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

 

Wilt u meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. U treft de gegevens hiernaast.

Referenties