Mediation, bij arbeidsconflicten op het werk | Vitacon Luteijn
Maak je keuze

Wil je dat een arbeidsconflict niet uit de hand loopt? Schakel onze mediator in!

neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom mediation door Vitacon Luteijn?

  • Voorkomt verzuim

    Een arbeidsconflict kan leiden tot langdurig legitiem verzuim. Wij stellen alles in het werk om dit te voorkomen

  • Onafhankelijke bemiddeling

    De mediator is een neutrale en onafhankelijke derde die zich niet met de inhoud van het conflict bemoeit, maar de partijen begeleidt in het proces

  • Oplossingsgericht

    Samen verder of op de juiste wijze afscheid van elkaar nemen? Waar mediation ook toe leidt, samen wordt gezocht naar de beste oplossing

Onze specialist(en)

Mediation helpt bij arbeidsgeschillen

Conflicten op de werkvloer? Verstoorde arbeidsrelatie? Of dreig je met jouw medewerker in een conflictsituatie terecht te komen? Het inzetten van mediation via Vitacon Luteijn kan veel problemen en hoge kosten voorkomen. Soms is één gesprek al voldoende om weer samen verder te kunnen.

Arbeidsconflicten leiden regelmatig tot verzuim. Soms lijkt wegblijven voor medewerkers de enige uitweg bij een conflict. Een onafhankelijke bemiddelaar is bij uitstek de aangewezen persoon om verzuim als gevolg van een uit de hand lopend (dreigend) conflict te voorkomen.

Waarom mediation?

Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan daarentegen wel de oorzaak zijn van ziekte en op die manier toch leiden tot legitiem ziekteverzuim.

Ruim 25% van alle ziekmeldingen komt voort uit een arbeidsconflict of een arbeidsgeschil op werk. Ziekteverzuim heeft nadelige gevolgen voor de medewerker, de werkgever en de organisatie, omdat kostbare tijd verloren gaat en de productiviteit afneemt. Een arbeidsconflict kost veel geld, tijd en negatieve energie. Het zorgt voor veel stress bij zowel de werkgever als de medewerker.

Slechte communicatie is vaak het grootste obstakel bij het vinden van een gezamenlijke oplossing voor een arbeidsconflict. Door alles goed uit te praten, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, ontstaat wederzijds begrip. Dat is nodig om samen verder te kunnen en de arbeidsrelatie te herstellen. Het doel van een gesprek met een mediator is het creëren van een win-win situatie. Geen van de partijen wordt in het gelijk gesteld, zoals bij een rechtszaak. Het gaat er juist om dat werkgever en medewerker samen tot een oplossing komen.

Uit elkaar gaan

Het komt ook voor dat werkgever en medewerker na een aantal gesprekken tot de conclusie komen dat het geen zin heeft om samen verder te gaan. De mediator helpt dan de voorwaarden op te stellen waarop partijen uit elkaar gaan. Doel kan zijn dat er een vaststellingsovereenkomst opgesteld wordt die beide partijen kunnen ondertekenen. Een dergelijke werkwijze moet ertoe leiden dat werkgever en medewerker op een nette manier uit elkaar gaan, zonder dat de gang naar de kantonrechter van toepassing is.

Hoe werkt mediation ?

Mediators van Vitacon Luteijn ondersteunen bij een gesprek tussen werkgever en medewerker. De mediator is een neutrale en onafhankelijke derde die zich niet met de inhoud van het conflict bemoeit, maar de partijen begeleidt in het proces. Soms kan een gesprek vooraf met partijen apart nodig zijn om in te schatten waar er ruimte is. Vervolgens wordt het conflict via één of meerdere gezamenlijke gesprekken snel opgelost.

Vitacon Luteijn biedt ervaren mediators en zorgt voor een korte doorlooptijd.

 

Wil je meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Je treft de gegevens hiernaast.

Referenties