Psychosociale begeleiding | Vitacon Luteijn
Maak uw keuze

Wilt u over uw situatie praten met psychosociale begeleiding?

Wij werken samen met u toe naar een oplossing. Neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom praten met een bedrijfsmaatschappelijk werker?

 • Zowel bij werkgerelateerde als privé problemen

  Spanningsklachten, een te hoge werkdruk of een privé situatie die van invloed is op uw werkprestaties? De bedrijfsmaatschappelijk werker is er voor u

 • Uw welzijn staat voorop

  Psychosociale begleiding is er mede op gericht uitval in uw werk te voorkomen of te verkorten, maar het verbeteren van uw welzijn staat voorop

 • 100% vertrouwelijk

  De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht volgens de beroepscode van maatschappelijk werkers. Niets zal zonder uw toestemming met uw werkgever of derden besproken worden.

Onze specialist(en)

Psychosociale begeleiding door de bedrijfsmaatschappelijk werker

 • Hebt u te maken met overbelasting als gevolg van (te) hoge werkdruk?
 • Loopt u op uw werk tegen zaken aan die spanningsklachten veroorzaken; bijvoorbeeld door een ongeval op het werk, conflicten met collega’s of leidinggevende of onzekerheid over uw baan?

U kunt dan terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker van Vitacon Luteijn.

Ook wanneer privéproblemen uw functioneren op het werk beïnvloeden, kan de bedrijfsmaatschappelijk werker u ondersteuning bieden. Soms is er bijvoorbeeld sprake van een combinatie van factoren, zowel in het werk als ook in de privésituatie. De bedrijfsmaatschappelijk werker brengt samen met u de problemen in kaart en helpt u hierop weer grip te krijgen.

Hoe werkt een bedrijfsmaatschappelijk werker?

In een aantal gesprekken begeleidt de bedrijfsmaatschappelijk werker u. U leert op een andere manier met uw situatie om te gaan. Soms kan ook een enkel gesprek voldoende zijn om weer vooruit te kunnen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan ook praktische hulp bieden of voor u bemiddelen, zowel binnen als buiten de organisatie waarvoor u werkt. Eventueel zal de bedrijfsmaatschappelijk werker, in overleg met de bedrijfsarts, u doorverwijzen naar een specifieke instantie of een externe deskundige.

Vertrouwelijk

De bedrijfsmaatschappelijk werker werkt samen met de bedrijfsartsen van Vitacon Luteijn. De begeleiding is er mede op gericht uitval in uw werk te voorkomen of te verkorten, maar het verbeteren van uw welzijn staat voorop. De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht volgens de beroepscode van maatschappelijk werkers. Niets zal zonder uw toestemming met uw werkgever of derden besproken worden.

Wat kost de hulp van de bedrijfsmaatschappelijk werker?

Als uw werkgever een overeenkomst heeft met Vitacon Luteijn zijn aan de inzet van de bedrijfsmaatschappelijk werker in principe voor u geen kosten verbonden. Uw werkgever vindt het dan belangrijk dat u gebruik kunt maken van deze begeleiding. Heeft uw werkgever geen overeenkomst met ons en wilt u toch praten met een bedrijfsmaatschappelijk werker? Overleg dan met uw werkgever en/of bedrijfsarts.