Vertrouwenspersoon op het werk | Vitacon Luteijn
Maak uw keuze

Wilt u als medewerker praten met een vertrouwenspersoon op werk over uw situatie?

Wij werken samen met u toe naar een oplossing. Neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom praten met een vertrouwenspersoon van Vitacon Luteijn?

 • Een luisterend oor

  Komt u zelf niet tot een oplossing of vindt u het moeilijk om hiermee direct naar uw leidinggevende te gaan? Dan kunt u met de vertrouwenspersoon uw ervaringen delen

 • Advies en ondersteuning

  De vertrouwenspersoon op het werk ondersteunt, geeft advies en bespreekt met u de voor- en nadelen van een bepaalde aanpak. Uiteindelijk beslist u zelf welke stappen u wilt zetten om het ongewenste gedrag te stoppen

 • 100% vertrouwelijk

  Alles wat u met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon doet niets zonder overleg of zonder uw toestemming

Onze specialist(en)

Praten met een vertrouwenspersoon op het werk?

 • Heeft u op uw werk te maken met ongewenste omgangsvormen?
 • Wordt u er lastiggevallen?
 • Voelt u zich niet veilig op uw werkplek?
 • Heeft u een vermoeden van misstanden op het werk?
 • Wilt u dat er iets gedaan wordt aan uw situatie?

U kunt terecht bij een professionele vertrouwenspersoon op het werk van Vitacon Luteijn voor hulp bij de aanpak van ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken.

Voor wie is een vertrouwenspersoon op het werk?

Volgens de Arbowet is uw werkgever verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, zoals dit kan voortkomen uit ongewenste omgangsvormen. Heeft u op het werk te maken met:

 • pesterijen
 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie
 • discriminatie

Dan is het belangrijk dat u hulp inschakelt. Heeft uw werkgever een vertrouwenspersoon op het werk aangesteld? Dan kunt u deze inschakelen. De vertrouwenspersoon verlaagt de drempel om over vertrouwelijke zaken op de werkvloer te praten.

Bescherming klokkenluiders

Volgens de wet Huis voor Klokkenluiders is uw werkgever verplicht u te beschermen tegen de nadelige gevolgen van het melden van misstanden. Ook is uw werkgever verplicht een meldregeling te hebben, waarbij een vertrouwenspersoon integriteit beschikbaar is.

Hoe werkt een vertrouwenspersoon op het werk?

Een vertrouwenspersoon is iemand in uw organisatie waarbij u terecht kunt wanneer u last hebt van ongewenste omgangsvormen en / of integriteitsvraagstukken. Komt u zelf niet tot een oplossing, of vindt u het moeilijk om hiermee direct naar uw leidinggevende te gaan? Dan kunt u met de vertrouwenspersoon uw ervaringen delen en samen zorgen dat het gedrag, waar u last van hebt, stopt.

Samen bekijkt u welke stappen hiervoor ondernomen kunnen worden. De vertrouwenspersoon ondersteunt, geeft advies en bespreekt de voor- en nadelen van een bepaalde aanpak met u. Uiteindelijk beslist u zelf welke stappen u wilt zetten om het ongewenste gedrag te stoppen of om anoniem melding te maken van een vermoeden van misstanden. De vertrouwenspersoon is er voor u en behartigt uw belangen.

De vertrouwenspersoon heeft ook een preventieve en signalerende functie, gevraagd en ongevraagd, richting uw werkgever. Ook directie, management en leidinggevenden kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies over het voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Een extern vertrouwenspersoon op het werk is vertrouwelijk!

Alles wat u met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon doet niets zonder overleg of zonder uw toestemming. Wanneer de vertrouwenspersoon informatie wil doorgeven aan derden wordt dit eerst met u besproken en zal om uw toestemming gevraagd worden. De vertrouwenspersoon van Vitacon Luteijn werkt volgens de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Wat kost de hulp van een vertrouwenspersoon op de werkvloer?

Wanneer uw werkgever een overeenkomst met Vitacon Luteijn heeft zijn er voor u geen kosten verbonden aan de begeleiding van de vertrouwenspersoon. Uw werkgever neemt deze kosten dan voor zijn rekening. Heeft uw werkgever geen vertrouwenspersoon aangesteld? Kijk dan of u op een andere manier ondersteuning kunt krijgen. Of laat het ons weten zodat wij met uw werkgever hierover in gesprek kunnen gaan.

Wilt u meer informatie over de vertrouwenspersoon lees dit dan ook eens.