Goed verzuimbeleid leidt tot kostenbesparing | Vitacon Luteijn
Maak je keuze

Wil je meer weten over de inrichting of uitbreiding van een kostenbesparend verzuimbeleid?

neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom werken aan een verzuimbeleid met Vitacon Luteijn?

 • Professionals met ervaring

  Ons team bestaat uit ervaren Arbo professionals die je zeer gericht van dienst kunnen zijn bij de vormgeving van jouw verzuimbeleid

 • Altijd duidelijk

  Een transparant en helder ingericht verzuimbeleid draagt ertoe bij dat alle betrokken weten waar zij aan toe zijn rondom verzuim

 • Verzuimscan

  Wij brengen voor jou in beeld hoe het is gesteld met het verzuimbeleid in jouw organisatie en dragen verbeterpunten aan

Onze specialist(en)

Een goed ingericht verzuimbeleid leidt veelal tot kostenbesparing

Heb je het verzuimbeleid binnen jouw organisatie op orde? Als je hieraan twijfelt en het ziekteverzuimbeleid binnen jouw organisatie wilt gaan optuigen of uitbreiden, dan is onderstaande informatie waardevol voor jou.

Het voeren van een verzuimbeleid is een impliciet omschreven wettelijke plicht voor de werkgever en wordt expliciet genoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 2.9). Ook voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een branchecertificering of verzekering zijn bepaalde aspecten van een ziekteverzuimbeleid veelal verplicht.

Als arbodienst adviseren wij bij Vitacon Luteijn jou omtrent het voeren van een gestructureerd, systematisch en adequaat arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid.

Voordelen verzuimbeleid

 • het beleid geeft aan hoe jij als werkgever binnen jouw organisatie omgaat met ziekte en ziekteverzuim
 • het beleid maakt voor elke medewerker (ziek of per functie) duidelijk welke procedures gevolgd worden
 • het beleid geeft aan welke middelen verantwoordelijken kunnen benutten
 • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken medewerkers bij ziekteverzuim zijn duidelijk
 • het beleid geeft duidelijk aan wanneer en waarom van een externe deskundige gebruikt gemaakt kan (of moet) worden

Onderdelen van het ziekteverzuimbeleid

 • verzuimprotocol
 • verzuimregistratie en -analyse
 • verzuimtraining
 • preventie
 • werkplekonderzoek
 • conflicthantering verzuim

Verzuimscan

Het maken van een ziekteverzuimbeleid is maatwerk. De inhoud ervan is afhankelijk van de aard van jouw bedrijf, de omvang, en de bedrijfscultuur. Het beleid dient aan te sluiten bij jouw algemeen bedrijfs- en personeelsbeleid. Een ziekteverzuimbeleid draagt bij aan een vitale organisatie. Een effectief beleid kan zeker bijdragen aan een kostenbesparing. Om jouw huidige beleid in kaart te brengen hebben wij tevens de verzuimscan ontwikkeld.

 

Wil je meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Je treft de gegevens hiernaast.

Referenties