WGA schadelast zoveel mogelijk beperken | Vitacon Luteijn
Maak je keuze

Wil je jouw WGA schadelast voor nu en de toekomst zoveel mogelijk beperken?

neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom WGA schadelast begeleiding van Vitacon Luteijn?

 • Grip houden

  Onze WGA begeleiding helpt jou, ongeacht of je eigen risicodrager bent, grip te houden op de gevolgen van (ex)werknemers met een WGA-uitkering

 • Kennis van zaken

  WGA begeleiding vraagt om een specialistische aanpak. Wij werken efficiënt en zijn op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen

 • Schadelast minimaal

  Jij en jouw (ex)medewerkers worden begeleid door een deskundig adviseur van Vitacon Luteijn met als doel jouw schadelast tot een minimum te beperken

Onze specialist(en)

Hoe kun je jouw WGA schadelast zoveel mogelijk beperken?

 • WGA-instroom wil zeggen dat jij (ex) medewerkers hebt die 2 jaar of langer ziek zijn geweest en via de keuring bij het UWV een WGA-uitkering zijn gaan genieten. Deze WGA-lasten worden gedurende 10 jaar aan jou als werkgever toegerekend.
 • Een WGA-uitkering ontvangt jouw (ex)medewerker bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 35-80% of 80-100%, indien het UWV van mening is dat herstel zal plaatsvinden binnen 5 jaar.

Wij kunnen jou helpen de hieruit voortvloeiende schadelast zoveel mogelijk te beperken. Onze begeleiding bij WGA schadelast (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is gericht op beoordeling, activering en toename van de arbeidsgeschiktheid van jouw (ex)medewerker. Wij kunnen beoordelen of de WGA beschikking terecht is toegekend aan jouw (ex)medewerker en contact met hem of haar onderhouden.

Periodiek contact met jouw (ex) medewerker over WGA schadelast

Mocht de WGA-uitkering onterecht zijn toegekend dan kunnen wij bezwaar voor je aantekenen. Door jaarlijks een aantal contactmomenten met jouw (ex)medewerker te hebben verkrijgen wij inzicht in de arbeidsgeschiktheid van jouw medewerker en kunnen wij zorgen dat bij (deels) herstel een re-integratietraject wordt gestart.

Indien blijkt dat jouw (ex)medewerker verhoogd arbeidsongeschikt is geworden, dan kunnen wij zorgen voor een herkeuring bij het UWV. En kan een IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) worden aangevraagd. Bij toekenning hiervan vervalt de WGA schade voor jou.

Ben je wél eigen risicodrager?

Naast de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte blijf jij als werkgever ook 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA-uitkering en heb je 10 jaar een re-integratieverplichting. Het is mogelijk dat je dit risico herverzekerd hebt bij een private verzekeraar. Juist bij de re-integratieverplichting kunnen wij jou ondersteuning bieden.

Ben je geen eigen risicodrager?

Je bent geen eigen risicodrager wanneer je aan de Belastingdienst premie WGA betaalt voor de werkhervattingskas. De hoogte van de premie hangt af van de totale loonsom van jouw organisatie. De instroom van jouw medewerkers in de WGA wordt door middel van premieverhoging aan jou toegerekend. Na 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte is jouw financiële verantwoordelijkheid naar jouw medewerker weliswaar geëindigd, maar je krijgt dan wel te maken met een schadelast door een premieverhoging. Ook hier is het van belang dat je beoordeelt of jouw medewerker weer kan werken of verhoogd arbeidsongeschikt is. Je kunt dan het UWV verzoeken om een herkeuring. Financieel is het van belang dat je jaarlijks beoordeelt hoe hoog de schadelast is. Er zijn immers mogelijkheden om eigen risicodrager te worden en de schadelast te verlagen. Hierbij kunnen wij jou ondersteuning bieden.

Grip houden op WGA schadelast

WGA-begeleiding van Vitacon Luteijn helpt jou grip te houden op de gevolgen die het hebben van (ex)werknemers met een WGA-uitkering met zich meebrengen. Ongeacht of je nu eigen risicodrager bent of niet. Jij en jouw medewerkers worden begeleid door een deskundig adviseur van Vitacon Luteijn met als doel jouw schadelast tot een minimum te beperken.

 

Wil je meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Je treft de gegevens hiernaast.

 

 

Referenties