WGA schadelast zoveel mogelijk beperken | Vitacon Luteijn
Maak uw keuze

Wilt u uw WGA schadelast voor nu en de toekomst zoveel mogelijk beperken?

neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom WGA schadelast begeleiding van Vitacon Luteijn?

 • Grip houden

  Onze WGA begeleiding helpt u, ongeacht of u eigen risicodrager bent, grip te houden op de gevolgen van (ex)werknemers met een WGA-uitkering

 • Kennis van zaken

  WGA begeleiding vraagt om een specialistische aanpak. Wij werken efficiënt en zijn op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen

 • Schadelast minimaal

  U en uw (ex)medewerkers worden begeleid door een deskundig adviseur van Vitacon Luteijn met als doel uw schadelast tot een minimum te beperken

Onze specialist(en)

Hoe kunt u uw WGA schadelast zoveel mogelijk beperken?

 • WGA-instroom wil zeggen dat u (ex) medewerkers heeft die 2 jaar of langer ziek zijn geweest en via de keuring bij het UWV een WGA-uitkering zijn gaan genieten. Deze WGA-lasten worden gedurende 10 jaar aan u als werkgever toegerekend.
 • Een WGA-uitkering ontvangt uw (ex)medewerker bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 35-80% of 80-100%, indien het UWV van mening is dat herstel zal plaatsvinden binnen 5 jaar.

Wij kunnen u helpen de hieruit voortvloeiende schadelast zoveel mogelijk te beperken. Onze begeleiding bij WGA schadelast (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is gericht op beoordeling, activering en toename van de arbeidsgeschiktheid van uw (ex)medewerker. Wij kunnen beoordelen of de WGA beschikking terecht is toegekend aan uw (ex)medewerker en contact met hem of haar onderhouden.

Periodiek contact met uw (ex) medewerker over WGA schadelast

Mocht de WGA-uitkering onterecht zijn toegekend dan kunnen wij bezwaar voor u aantekenen. Door jaarlijks een aantal contactmomenten met uw (ex)medewerker te hebben verkrijgen wij inzicht in de arbeidsgeschiktheid van uw medewerker en kunnen wij zorgen dat bij (deels) herstel een re-integratietraject wordt gestart.

Indien blijkt dat uw (ex)medewerker verhoogd arbeidsongeschikt is geworden, dan kunnen wij zorgen voor een herkeuring bij het UWV. En kan een IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) worden aangevraagd. Bij toekenning hiervan vervalt de WGA schade voor u.

Bent u wél eigen risicodrager?

Naast de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte blijft u als werkgever ook 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA-uitkering en heeft u 10 jaar een re-integratieverplichting. Het is mogelijk dat u dit risico herverzekerd heeft bij een private verzekeraar. Juist bij de re-integratieverplichting kunnen wij u ondersteuning bieden.

Bent u geen eigen risicodrager?

U bent geen eigen risicodrager wanneer u aan de belastingdienst premie WGA betaalt voor de werkhervattingskas. De hoogte van de premie hangt af van de totale loonsom van uw organisatie. De instroom van uw medewerkers in de WGA wordt door middel van premieverhoging aan u toegerekend. Na 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte is uw financiële verantwoordelijkheid naar uw medewerker weliswaar geëindigd, maar u krijgt dan wel te maken met een schadelast door een premieverhoging. Ook hier is het van belang dat u beoordeelt of uw medewerker weer kan werken of verhoogd arbeidsongeschikt is. U kunt dan het UWV verzoeken om een herkeuring. Financieel is het van belang dat u jaarlijks beoordeelt hoe hoog de schadelast is. Er zijn immers mogelijkheden om eigen risicodrager te worden en de schadelast te verlagen. Hierbij kunnen wij u ondersteuning bieden.

Grip houden op WGA schadelast

WGA-begeleiding van Vitacon Luteijn helpt u grip te houden op de gevolgen die het hebben van (ex)werknemers met een WGA-uitkering met zich meebrengen. Ongeacht of u nu eigen risicodrager bent of niet. U en uw medewerkers worden begeleid door een deskundig adviseur van Vitacon Luteijn met als doel uw schadelast tot een minimum te beperken.

 

Wilt u meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. U treft de gegevens hiernaast.

 

 

Referenties