Bedrijfsmaatschappelijk werker

Wanneer problemen in de werk- en/of privé-situatie het functioneren van uw medewerker negatief beïnvloeden kan dit langdurig ziekteverzuim tot gevolg hebben. U kunt een bedrijfsmaatschappelijk werker inschakelen voor de psychosociale begeleiding. 

Voor wie?

Medewerkers die werkstress, overspannenheid, verliesverwerking of arbeidsconflicten ervaren kunnen in aanmerking komen voor psychosociale begeleiding. Soms gaat het om een combinatie van factoren in werk en privé waardoor uw medewerker uit evenwicht is geraakt. Tijdig signaleren en op tijd ingrijpen met de juiste begeleiding kan (langdurig) verzuim door psychische klachten voorkomen.

Waarom een bedrijfsmaatschappelijk werker?

De bedrijfsmaatschappelijk werker zal samen met uw medewerker de problemen in kaart brengen om te komen tot een oplossing of hantering ervan. De ondersteuning is kort waar het kan en langer waar het nodig is.

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten. De inzet van de bedrijfsmaatschappelijk werker kan uitval op het werk voorkomen of de re-integratie van uw werknemer bespoedigen. De bedrijfsmaatschappelijk werker werkt hierin samen met de bedrijfsartsen van Vitacon Luteijn. Hij/zij houdt rekening met zowel de belangen van de medewerker als die van uw organisatie.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van psychosociale begeleiding door de bedrijfsmaatschappelijk werker, neem dan contact op met 0316-740115 of e-mail naar r.lefering@vitaconluteijn.nl

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 (0)316 - 740 115 
E-mail: info@vitaconluteijn.nl
Postadres: postbus 310, 7000 AH - Doetinchem

Bezoek ons kantoor

Terborgseweg 25b – 7001 GM Doetinchem
Mercurion 3 – 6903 PX Zevenaar

Hulp op afstand