Maak uw keuze

Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen!

16 sep 2020

Heeft u transitievergoeding betaald aan medewerkers wiens dienstverband is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte? Dan kunt u tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen. Let op, dit geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn uitbetaald.

Voor transitievergoedingen die betaald zijn op óf na 1 april 2020 geldt een aanvraagtermijn van zes maanden vanaf betaling transitievergoeding.

Voorwaarden compensatie

Voor het aanvragen van de compensatie transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nadat het opzegverbod wegens ziekte van 104 weken is verlopen (die datum dient gelegen te zijn vanaf 1 juli 2015).
  • De medewerker was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • De werkgever heeft de medewerker een transitievergoeding uitbetaald.

Ook beëindigingen van het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst, kunnen in aanmerking komen voor de compensatie.

Hoogte compensatie

De compensatie bedraagt maximaal de uitbetaalde transitievergoeding maar kan ook lager zijn. Bijvoorbeeld wanneer werkgever en werknemer een andere afspraak hebben gemaakt, zoals een lagere transitievergoeding dan in de wet genoemd staat. Verder geldt dat opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) niet wordt vergoed. Om de hoogte van de te betalen compensatie vast te stellen kijkt het UWV naar:

  • de uitbetaalde transitievergoeding
  • de transitievergoeding waar de medewerker recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte

Een aanvraag voor compensatie valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beslissing van het UWV op de aanvraag betreft een beschikking waartegen bezwaar en beroep open staat.

Procedure aanvraag compensatie transitievergoeding

De aanvraag voor compensatie dient digitaal te worden ingediend bij het UWV. Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat in het werkgeversportaal op www.uwv.nl.

Met eHerkenning (niveau 3) kan worden ingelogd op het werkgeversportaal. Mocht u nog geen eHerkenning hebben (en wel een aanvraag compensatie willen indienen), vraag deze EHerkenning dan zo spoedig mogelijk aan; deze procedure kan namelijk een aantal dagen duren.  

Wenst u ondersteuning bij de aanvraag van de compensatie en/of eHerkenning? Neem dan contact met ons op via 0316 740 115.


Delen via Social Media