Controleer beschikking Werkhervattingskas 2017! - Vitaconluteijn
Maak je keuze

Controleer beschikking Werkhervattingskas 2017!

16 dec 2016 wga begeleiding

Binnenkort valt bij werkgevers de beschikking ‘Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ voor 2017 op de deurmat. Controleer deze Whk-beschikking goed. Wanneer deze is gebaseerd op onjuiste gegevens, dan kan dat nadelig voor u uitpakken.

De Belastingdienst is gestart met het versturen van de nieuwe Whk-beschikkingen. In 2017 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit twee componenten:
• premiecomponent WGA voor alle dienstbetrekkingen (zowel vaste als flexibele dienstbetrekkingen)
• premiecomponent ZW voor flexibele dienstbetrekkingen

Let op! Bent u een grote werkgever (gemiddeld premieplichtig loon in 2015 > € 3.220.000) of middelgrote werkgever (gemiddeld premieplichtig loon in 2015 > € 322.000) en heeft u het eigenrisicodragerschap beëindigd na 1 juli 2015, dan betaalt u vanaf 2017 in de eerste jaren gemiddeld een hogere individuele WGA-premie dan werkgevers die het eigenrisicodragerschap hebben beëindigd op of vóór 1 juli 2015.

De individuele verschuldigde gedifferentieerde premie Whk hangt onder andere af van de omvang van het premieloon en het individuele werkgeversrisico afgezet tegenover het gemiddelde werkgeversrisico. Bent u eigenrisicodrager voor de ZW en/of de WGA dan is dat deel van de premie op nihil gesteld. Voor kleine werkgevers (loon in 2015 < € 322.000) geldt dat ze een premie betalen die afhankelijk is van de sector waartoe ze behoren.

Check

De door u verschuldigde gedifferentieerde premie Whk hangt dus af van verschillende factoren. Daardoor kan het voorkomen dat de Whk-beschikking 2017 die u ontvangt, is gebaseerd op onjuiste gegevens. Controleer de beschikking dan ook goed. Vraag ook de lijsten op van de uitkeringen van (ex-)werknemers die aan u worden toegerekend. Mogelijk staan op de lijst werknemers die nooit bij u in dienst zijn geweest, dan wel op wie de no-riskpolis van toepassing was, zodat u niet opdraait voor de betreffende uitkering.

Let op! Kloppen de gegevens niet, dien dan binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar in. Natuurlijk kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

 

Bron: SRA


Delen via Social Media