Arbeidsrecht advies

Als het gaat om Arbeidsrecht advies heeft Vitacon Luteijn een aantal specialistische producten en diensten beschikbaar. Hieronder treft u een gerubriceerd overzicht.

Arbeidsvoorwaarden en -overeenkomsten

Afspraken vastleggen schept duidelijkheid en voorkomt verwarring. Uw medewerker weet waar hij recht op heeft en wat zijn plichten zijn. In de arbeidsovereenkomst legt u belangrijke zaken vast, zoals bijvoorbeeld:

  • de duur van de overeenkomst
  • proeftijd
  • omvang van het dienstverband
  • het salaris en concurrentie- /relatiebeding.

Uitgebreidere afspraken over arbeidsvoorwaarden kunt u ook in een apart document vastleggen. Geldt dit voor alle medewerkers? Dan is opnemen in een personeelshandboek een goede oplossing.

Arbeidsrecht advies bij ontslagbegeleiding

Is de situatie binnen uw bedrijf zodanig dat de stap genomen moet worden om één of meerdere medewerkers te ontslaan? Dan is zorgvuldig te werk gaan, met aandacht voor de gevolgen voor de verschillende partijen, een must. Vitacon Luteijn begeleidt en verzorgt het volledige proces van ontslagaanvraag. Ook biedt Vitacon Luteijn inhoudelijke begeleiding voor medewerkers naar ander werk, middels outplacement.

Personeelsinformatiesysteem opzetten

Een personeelsinformatiesysteem ondersteunt u bij uw HRM-werkzaamheden door op een snelle en efficiënte manier toegang tot al uw personeelsgegevens te bieden. Een dergelijk systeem biedt veel mogelijkheden voor zowel u als uw medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het online zelf regelen van bijvoorbeeld verlofaanvragen
  • Het indienen van declaraties
  • Het inzien van loonstroken
  • Het inzien van gespreksverslagen

Hoe zet u een personeelsinformatie systeem op? Welke keuzes moeten er gemaakt worden en welke stappen moeten worden gezet? Vitacon Luteijn kan u gericht begeleiden in een goed verloop van het keuze- en implementatieproces.

Personele regelingen en handboek

Duidelijkheid creëert rust in uw organisatie. Welke afspraken zijn er omtrent ziekte, verlof en studiekosten? Is er een social-media protocol? Hoe zit het met betalen van overwerk? Allemaal zaken die u het beste op voorhand geregeld kunt hebben. Uiteraard up-to-date voor wat betreft de wetgeving en de ontwikkelingen in de markt. Vitacon Luteijn kan uw huidige handboek screenen en daar waar nodig aanpassen of deze volledig voor u opstellen.

Vitacon Luteijn voorziet u graag van arbeidsrecht advies en kan een op maat gemaakte offerte voor u opstellen.

Neem hiervoor contact op via 0316 740 115 of per e-mail: info@vitaconluteijn.nl

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 (0)316 - 740 115 
E-mail: info@vitaconluteijn.nl
Postadres: postbus 310, 7000 AH - Doetinchem

Bezoek ons kantoor

Terborgseweg 25b – 7001 GM Doetinchem
Mercurion 3 – 6903 PX Zevenaar

Hulp op afstand