Arbodienst

Samen met de arbodienst verantwoordelijk voor Preventie & Verzuim

U verwacht veel van uw medewerkers. Het is niet meer dan logisch dat u hen ook veel wilt bieden. Gemotiveerd en goed opgeleid personeel is immers het belangrijkste kapitaal van uw onderneming. Maar wat als een collega onverhoopt voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt wordt? In dat geval biedt Vitacon Luteijn als gecertificeerde arbodienst uitkomst. Samen verantwoordelijk, samen resultaat behalen en korte lijnen. Dat is wat u van Vitacon Luteijn mag verwachten.

Waarom een helder verzuimbeleid?

Verzuimbegeleiding via de gecertificeerde Arbodienst van Vitacon Luteijn houdt gezonde medewerkers aan het werk en zorgt ervoor dat verzuimende medewerkers goed begeleid en weer re-integreren. Uitgangspunt is de implementatie van een helder verzuimbeleid, waarmee u directe en indirecte verzuimkosten aanzienlijk kunt verlagen. Vitacon Luteijn inventariseert, vergelijkt en analyseert het ziekteverzuim binnen uw onderneming en geeft concrete handvatten om ook preventief maatregelen te treffen.

Waarom een actieve dienstverlening

De arbodienst van Vitacon Luteijn begeleidt uw medewerkers tijdens het ziekteverzuim. Op basis van de Wet verbetering Poortwachter wordt actief samengewerkt aan een actief, spoedig en verantwoord herstel. Alle informatie van uw verzuimende medewerker wordt inzichtelijk vastgelegd. Het re-integratiedossier is daartoe altijd volledig en up-to-date en op elk gewenst moment door u in te zien.

Conflicten, stress of pesten op de werkvloer brengen altijd kosten met zich mee. Bovenop de kosten van het verzuim komen vaak ook kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie. Begeleiding door een geregistreerde casemanager biedt uitkomst.

Een gesprek met de casemanager is een snel en vooral vriendelijk proces dat partijen bij elkaar aan tafel brengt en een oplossing vindt die voor iedereen aanvaardbaar is. Ook is het mogelijk dat de geregistreerde casemanager uw manager, leidinggevende of afdeling P&O traint. Dit kan op het gebied van verzuimbegeleiding zijn, maar ook op tal van andere HR gebieden.

De mensgerichte aanpak werkt

Preventie & Verzuim van Vitacon Luteijn gaat verder dan verzuimpercentages en besparingen alleen. Door preventieve maatregelen te treffen, zoals het opstellen van een RI&E een PMO en een verzuimprotocol, blijven uw medewerkers én uw organisatie vitaal. Met een actief , op de mens gericht, beleid levert Vitacon Luteijn een structurele bijdrage aan gezond ondernemerschap.

Samen

Natuurlijk kan de arbodienst van Vitacon Luteijn u niet alles uit handen nemen. Uiteindelijk blijft u, samen met uw verzuimende medewerker, altijd verantwoordelijk voor de afloop. Of dat nu snelle betermelding, re-integratie, een ziektewetuitkering of uiteindelijk toch een WIA-uitkering betreft. Vitacon Luteijn ondersteunt u waar nodig, maar regelmatig contact tussen u en uw medewerker is onontbeerlijk voor terugkeer óf een afscheid.

Hoe verder?

Vitacon Luteijn levert professionele diensten die u ondersteunen bij een effectief preventie- en verzuimbeleid. De medewerkers van Vitacon Luteijn hebben een brede en parate kennis op het gebied van casemanagement en Human Resource Management en een grote betrokkenheid bij u als werkgever. Zij zijn u graag van dienst met Arbodienstverlening, maar ook voor het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, een Periodiek Medisch Onderzoek, een rijbewijskeuring of het aanstellen van een Vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen.

Vitacon Luteijn is aangesloten bij de Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers.

logo-crov-300x189 ISO.9001_DNV-GL_RGB-300x285      ISO9001-Dienstverl.Arbodiensten_DNV-GL_RGB-258x300

Wilt u meer weten of een offerte ontvangen van Vitacon Luteijn als arbodienst? Neem voor meer informatie of een offerte contact op via: 0316 740 115 en vraag naar Adri Buitenhuis.

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 (0)316 - 740 115 
E-mail: info@vitaconluteijn.nl
Postadres: postbus 310, 7000 AH - Doetinchem

Bezoek ons kantoor

Terborgseweg 25b – 7001 GM Doetinchem
Mercurion 3 – 6903 PX Zevenaar

Hulp op afstand