Medische keuring rijbewijs

Wilt u als medewerker uw rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E), verlengen? Of wilt u dat rijbewijs behalen? Dan moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat zijn om te rijden. Zo heeft de overheid bepaald. De bedrijfsartsen van Vitacon Luteijn zijn bevoegd om bij u een Medische Keuring Rijbewijs af te nemen.

Hoe werkt het?

Voor het besturen van vrachtauto’s en bussen gelden strengere regels dan voor bijvoorbeeld personenauto’s. Als bestuurder van een vrachtauto of bus brengt u vaak vele uren op de weg door. Dat brengt extra verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom moet u voor uw praktijkexamen én vervolgens elke vijf jaar medisch gekeurd worden voor uw rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E).

Na de keuring verzendt u het Geneeskundige Verslag en de eigen verklaring naar het CBR. Het CBR zal u per brief mededelen of u geschikt bevonden bent om deel te nemen aan het verkeer. Het CBR meldt dit tevens bij het RDW. Als het Geneeskundig Verslag daartoe aanleiding geeft kan het CBR aanvullend onderzoek gelasten. Het is ook mogelijk dat het CBR beslist dat u een rijtest dient af te leggen bij een deskundige van het CBR. Het kan voorkomen dat het aanvullend onderzoek of de rijtest extra tijd in beslag neemt. Het is daarom verstandig vroegtijdig met de keuring te beginnen.

Hoe ziet een keuring er uit?

U neemt de volgende zaken mee naar de keuring:

  • uw huidige rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
  • eigen Verklaring (verkrijgbaar via het CBR)
  • eventuele medicijnenlijst
  • eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)

Vervolgens voert de bedrijfsarts enkele onderzoeken uit:

  • gesprek met de bedrijfsarts over uw algemene gezondheid
  • een ogentest
  • bloeddruk- en polsmeting
  • urine- of bloedsuikertest
  • oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek
  • eventueel kan aanvullend onderzoek volgen

Na afloop krijgt u het Geneeskundige Verslag mee.

Afspraak plannen?

U kunt in overleg een afspraak inplannen voor een keuring in Doetinchem, elke woensdagmiddag. Voor het bepalen van een specifieke tijd en datum is Vitacon Luteijn afhankelijk van de agenda van de bedrijfsartsen. Houdt u rekening met een wachttijd van ongeveer drie weken. De kosten bedragen € 95,88 incl. BTW.

Hebt u een werkgever waarvoor u uw rijbewijs beroepsmatig gebruikt? Dan is het verstandig eerst contact op te nemen met uw werkgever om te bespreken of deze de keuring zelf regelt.

Wanneer u het rijbewijscontactformulier invult neemt Vitacon Luteijn contact met u op om een afspraak in te plannen. Er worden kosten in rekening gebracht, wanneer u besluit de afspraak te annuleren.

Aanvraagformulier Rijbewijskeuring

Naam en voorletters*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

 

Factuur op naam van de werkgever?

 

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 (0)316 - 740 115 
E-mail: info@vitaconluteijn.nl
Postadres: postbus 310, 7000 AH - Doetinchem

Bezoek ons kantoor

Terborgseweg 25b - 7001 GM Doetinchem
Jonkerbosplein 52 - 6534 AB Nijmegen
Mercurion 3 - 6903 PX Zevenaar

Hulp op afstand