Risico Inventarisatie & Evaluatie

Met het Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) abonnement helpt Vitacon Luteijn u om ongevallen en uitval te voorkomen. Ja, ondernemen betekent in zekere zin de acceptatie van risico’s. Maar wat als u de gevolgen van deze risico’s niet voldoende kunt overzien? Een ongeval of uitval door te zwaar / te veel werk zorgt ervoor dat de productie stil staat of dat u zich tijdelijk met een persoon minder zult moeten redden. Daar komen de vervangings- en ziektekosten nog bij.

Waarom een RI&E?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geeft inzicht in de belangrijkste risico’s binnen uw organisatie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Aan de hand van een aantal checklists inventariseert en evalueert Vitacon Luteijn de mogelijke risico’s en de ernst daarvan. Een Plan van Aanpak met beheers- en verbeteringsmaatregelen vormt het tweede onderdeel van een goede RI&E. Een RI&E is door de overheid verplicht gesteld voor bijna iedere ondernemer met personeel.

Hoe wordt de RI&E uitgevoerd?

Afhankelijk van de omvang en de aard van de processen in uw organisatie gelden specifieke regels. In sommige bedrijfstakken hoeven kleinere organisaties de RI&E wettelijk gezien niet te laten toetsen. Al adviseren wij alle bedrijven voor een actuele én getoetste RI&E te zorgen. Buiten het feit dat u met de RI&E inzicht hebt in uw risico’s, voorkomt de RI&E ook discussie met verzekeraars wanneer er onverhoopt iets mis gaat in uw organisatie. Vrijwel alle aansprakelijkheidspolissen kennen uitsluiting als niet wordt voldaan aan de overheidsvoorschriften. Het ontbreken van een RI&E kan gezien worden als zo’n overtreding.

Opstellen of actualiseren?

De eerste stap die Vitacon Luteijn neemt, is het opstellen van een RI&E of het actualiseren van uw bestaande RI&E. Tijdens het bezoek aan uw organisatie wordt, aan de hand van een aantal (branchespecifieke) checklisten, een beoordeling van de mogelijke risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden gemaakt. Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s welke zijn verbonden aan het gevoerde bedrijfsbeleid en de risico’s die voortkomen uit de inrichting van de werkruimten.

Basisrapportage en plan van aanpak

U ontvangt een basisrapportage RI&E met daarin een Plan van Aanpak (PvA). Hierin worden een inschatting van de ernst van de risico’s en de mogelijk te ondernemen beheersmaatregelen beschreven. Het PvA vult u zelf in, maar Vitacon Luteijn ondersteunt u daar natuurlijk bij. Met de RI&E en PvA hebt u een overzicht van de verbeterpunten én de te nemen maatregelen. Daaraan gekoppeld krijgt u inzicht in de prioriteit van de eventueel te ondernemen acties.

Hoe nu verder?

Zodra de basisrapportage RI&E en het Plan van Aanpak zijn opgesteld, betaalt u een vast bedrag per jaar voor het actueel houden van de RI&E. Vitacon Luteijn komt jaarlijks bij u langs om met u de RI&E en het PvA door te nemen en daar waar nodig te actualiseren.

Periodiek

Eens in de 4 jaar is actualisatie nodig omdat er zaken veranderen binnen uw organisatie en in de regelgeving. Wij attenderen u op vervolgafspraken en –stappen, zodat u uw tijd kunt steken in het ondernemen. Met het RI&E abonnement van Vitacon Luteijn beschikt u altijd over een actuele, getoetste RI&E tegen een scherp tarief.

De voordelen op een rij:

  • Altijd een actuele, getoetste RI&E
  • Inzicht in de risico’s van de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf
  • Duidelijkheid in kosten, verspreiding van kosten
  • Jaarlijks een gesprek met uw adviseur
  • De mensgerichte aanpak van Vitacon Luteijn

Vitacon Luteijn levert professionele diensten die u ondersteunen bij het gezond houden van uw onderneming. De medewerkers van Vitacon Luteijn hebben een brede en parate kennis op het gebied van Human Resource Management en een grote betrokkenheid bij u als werkgever. Bij alles wat we doen kiezen we voor maatwerk en een mensgericht aanpak. Samen verantwoordelijk, samen resultaat behalen: dát is wat u mag verwachten.

Bent u geïnteresseerd in een offerte voor een RI&E, neem dan contact op. Dat kan telefonisch via 0314 741 149. Of per e-mail: a.buitenhuis@vitaconluteijn.nl

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 (0)316 - 740 115 
E-mail: info@vitaconluteijn.nl
Postadres: postbus 310, 7000 AH - Doetinchem

Bezoek ons kantoor

Terborgseweg 25b – 7001 GM Doetinchem
Mercurion 3 – 6903 PX Zevenaar

Hulp op afstand