Second opinion

Is een werknemer langer dan zes weken ziek? Dan kan het vragen van een second opinion de investering waard zijn. Langdurig verzuim kan grote gevolgen hebben voor u als werkgever of verzekeraar. De loonkosten worden doorbetaald, terwijl er minder of geen productie wordt gemaakt. En een ziekteverzuimverzekering vergoedt bijvoorbeeld het 3e ziektejaar niet.

De uitkomst van een second opinion kan de schadelast bij aanhoudende ziekte daarom aanzienlijk beperken. Vraag een adviesgesprek aan met een van onze specialisten.

Hoe werkt het?

Een second opinion bij Vitacon Luteijn houdt veel meer in dan een reguliere Wet Poortwachtercheck. Waar de Wet Poortwachter chronologisch is opgebouwd, gaat de verzuimbegeleiding veel verder dan alleen het invullen van de wettelijke formulieren. Verzuimbegeleiding is complex en middels een second opinion brengen wordt in kaart gebracht wat de stand van zaken is. Onderzocht wordt:

  • welke interventies al ingezet zijn;
  • of de interventies adequaat zijn;
  • of er vervangende werkzaamheden zijn bij de werkgever;
  • of er 2e spoor re-integratie ingezet moet worden.

Vitacon Luteijn helpt u met de complexe materie en geeft antwoord op vragen zoals:

  • hebt u juist gehandeld of hebt u re-integratiestappen gemist?
  • Wat als de werknemer twee werkgevers heeft?
  • Welke sancties volgen als uw medewerker niet volledig meewerkt?
  • Wie betaalt de ingezette interventies?
  • Is het verplicht om de scholing in te zetten?
  • Kan de werknemer gedetacheerd worden bij een andere werkgever?

Kortom, alle mogelijkheden die kunnen leiden tot schadelastbeperking, worden doorgelopen en zo nodig ingezet.

Onderscheidend vermogen

Bij Vitacon Luteijn hebt u persoonlijk contact, een vast aanspreekpunt en is er sprake van korte lijnen met alle betrokkenen. Uw dossier wordt direct in behandeling genomen. Vitacon Luteijn behandelt complexe dossiers en maakt gebruik van een multidisciplinair team dat bestaat uit geregistreerde casemanagers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratie specialisten, psychologen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Wij zetten alle zeilen bij om u zo snel en effectief mogelijk te helpen.

Werkwijze

Een second opinion vraagt vaak om snel handelen. Om die reden is het bij Vitacon Luteijn mogelijk om op een zeer korte termijn een afspraak te plannen met een van de specialisten.

Een adviesgesprek kan bij u op locatie plaatsvinden of u bezoekt een van onze gesprekslocaties in Doetinchem, Zevenaar of Nijmegen.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Adri Buitenhuis via a.buitenhuis@vitaconluteijn.nl of telefonisch: 0316 740 115.

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 (0)316 - 740 115 
E-mail: info@vitaconluteijn.nl
Postadres: postbus 310, 7000 AH - Doetinchem

Bezoek ons kantoor

Terborgseweg 25b – 7001 GM Doetinchem
Mercurion 3 – 6903 PX Zevenaar

Hulp op afstand