Externe Vertrouwenspersoon

Pesten, discriminatie, intimidatie agressie, geweld, stalking en seksuele intimidatie oftewel ongewenste omgangsvormen kunnen in elke organisatie, op ieder niveau voorkomen. Een externe vertrouwenspersoon kan hulp bieden.

De gevolgen voor zowel de medewerker, maar ook voor u als werkgever, kunnen groot zijn. Medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen op het werk kunnen zich onveilig voelen op hun werkplek. Het kan medewerkers raken in de persoonlijke levenssfeer. Ze kunnen uiteindelijk minder goed functioneren op het werk, ongelukken veroorzaken of zelfs ziek worden. Ook medewerkers die getuige zijn van bijvoorbeeld pesten of discriminatie kunnen er last van krijgen. Voor u als werkgever zijn de gevolgen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zeer nadelig.

Voor Wie?

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn ongewenste omgangsvormen opgenomen onder de psychosociale arbeidsbelasting. Op grond van de wet bent u verplicht als werkgever beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Eén van de maatregelen die kunt nemen is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Naast de verplichting vanuit de wet kan ook vanuit de cao voor uw organisatie de verplichting gelden een vertrouwenspersoon aan te stellen of maatregelen te nemen ter preventie van ongewenste omgangsvormen.

Vitacon Luteijn kan u als werkgever ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van beleid binnen uw organisatie tegen ongewenste omgangsvormen. Wij kunnen u laten beschikken over een ervaren en gecertificeerde vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon met een achtergrond in de hulpverlening is tevens geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

Waarom een externe Vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van medewerkers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

  • Hij steunt en begeleidt de medewerker in het zoeken naar mogelijke oplossingen.
  • Hij geeft informatie en advies aan de medewerker over de mogelijkheden
  • Hij bespreekt voor- en nadelen van een bepaalde aanpak.

De medewerker beslist uiteindelijk zelf welke stappen hij of zij wil nemen om de situatie te veranderen. De externe vertrouwenspersoon is geen bemiddelaar, maar heeft voor de medewerker een ondersteunende rol.

De vertrouwenspersoon heeft ook een preventieve functie. Hij geeft bijvoorbeeld voorlichting over de aanpak van ongewenste omgangsvormen in uw organisatie. Ook leidinggevenden en management kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies over het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkplek. De vertrouwenspersoon kan uw organisatie helpen bij het opstellen en implementeren van beleid ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen.

Hoe verder?

Vitacon/Luteijn biedt voor uw organisatie verschillende mogelijkheden voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Wilt u hierover meer weten? Dan kunt u voor informatie telefonisch contact opnemen via 0314 741 196 of per e-mail: r.lefering@vitaconluteijn.nl

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 (0)316 - 740 115 
E-mail: info@vitaconluteijn.nl
Postadres: postbus 310, 7000 AH - Doetinchem

Bezoek ons kantoor

Terborgseweg 25b – 7001 GM Doetinchem
Mercurion 3 – 6903 PX Zevenaar

Hulp op afstand