WGA begeleiding

Een werkgever die eigenrisicodrager is in het kader van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) draagt gedurende 10 jaar de kosten van de WGA uitkering van haar (ex) medewerkers. Naast de financiële verplichting (WGA uitkering) is de werkgever ook daarna 10 jaar verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van de medewerker. Dit betreft alle (ex) medewerkers die een WGA uitkering ontvangen, die tussen de 35-80% arbeidsongeschikt zijn of als tijdelijk volledig arbeidsongeschikt (80-100%) worden beschouwd. Ook al zijn deze medewerkers niet meer bij u in dienst, dan nog heeft u deze verplichting en draagt u maximaal 10 jaar de kosten.

Eigen risicodrager of niet?

U bent geen eigen risicodrager wanneer u aan het UWV de WGA-premie afdraagt. U betaalt dan 10 jaar lang een hogere premie over uw loonsom aan het UWV. Mocht uw loonsom de komende jaren stijgen, dan stijgt hiermee ook uw premieafdracht aan het UWV. Hierdoor krijgt u te maken met extra kostenstijgingen.

Grip op kosten en verzuimdossiers

U hebt de mogelijkheid om een aantal interventies toe te passen om re-integratie (eventueel) te bespoedigen. Hierdoor krijgt u grip op uw dossiers, kunt u samen met het UWV de koers bepalen, realiseert u een kostenverlaging en u hebt niet meer te maken met ongrijpbare verzuimdossiers waarvoor u wel hoge premie betaalt.

Kan een (ex) medewerker re-integreren? Dan worden uw kosten lager op het moment dat hij inkomsten uit arbeid geniet dan wel een WW-uitkering ontvangt. Mocht een verandering op medische gronden van toepassing zijn, dan dient er een aanvraag tot heronderzoek ingediend te worden bij het UWV.

Meer informatie over WGA schadelastbeperking kunt u lezen in dit leaflet.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met Adri Buitenhuis via a.buitenhuis@vitaconluteijn.nl of telefonisch via 0316 740 115. 

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 (0)316 - 740 115 
E-mail: info@vitaconluteijn.nl
Postadres: postbus 310, 7000 AH - Doetinchem

Bezoek ons kantoor

Terborgseweg 25b – 7001 GM Doetinchem
Mercurion 3 – 6903 PX Zevenaar

Hulp op afstand