2014; Een goed begin is het halve werk - Vitacon HR Services
Maak je keuze

Een goed begin is het halve werk

16 jan 2014

Wij wensen u namens Vitacon HR Services B.V. alle goeds voor het jaar 2014!

Uw medewerkers eerste loonstrook van 2014 stemt hem mogelijk positief. Hij houdt door de lagere belastingen in 2014 meer nettoloon over. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer.

Wat verandert er in het belastingtarief in 2014?

In de eerste schijf van de inkomstenbelasting bestaat het tarief uit een deel belasting en een deel premies. Het belastingdeel gaat in 2014 omlaag van 5,85% naar 5,1%. Het tarief van de eerste schijf is daardoor komend jaar 36,25%. Daarnaast komen er voor lagere inkomens een hogere algemene heffingskorting en een hogere arbeidskorting. Deze kortingen verlagen de hoogte van de belastingen en premies volksverzekeringen. Hogere kortingen en lagere belastingen zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer overhoudt.

Lage inkomens gaan er op vooruit

Minister Asscher geeft in zijn brief aan dat gepensioneerden, werknemers en uitkeringsgerechtigden er in 2014 op vooruit gaan. Heeft uw medewerker een laag inkomen, dan moet hij er volgens de minister tot 3% op vooruit gaan. Gepensioneerden krijgen een plus van 1 tot 1,25%.

Lagere kortingen voor hoge inkomens

Hogere inkomens krijgen echter te maken met lagere kortingen, doordat er een afbouw van deze kortingen is gekomen.
Krijgt uw medewerker te maken met lagere kortingen, dan betaalt hij dus meer belasting en ziet de loonstrook er jammer genoeg iets minder rooskleurig uit.

De loonstrook gaat er dus niet bij iedereen op vooruit.

Uitleg

Het is belangrijk dat uw medewerker begrijpt wat er op zijn loonstrook staat. Wij kunnen u hier uitstekend mee helpen.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met Leonie Kornegoor op telefoonnummer 0314-369 150 of via algemeen@vitaconhrservices.nl


Delen via Social Media