Externe Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen
Maak je keuze

Liever geen interne klachtencommissie ongewenste omgangsvormen?

Wij bieden een externe oplossing. Neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom samenwerken met Vitacon Luteijn?

  • Onpartijdig en onafhankelijk

    De externe klachtencommissie van Vitacon Luteijn onderzoekt klachten als externe partij, hierdoor is onpartijdigheid altijd gewaarborgd

  • Altijd deskundig

    De vertrouwenspersoon geeft tevens voorlichting over de aanpak van ongewenste omgangsvormen in jouw organisatie

  • Meestal kosteloos

    Met een abonnement vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen betaal je geen extra jaarlijkse abonnementskosten voor de externe klachtencommissie

Onze specialist(en)

Externe Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen

Eén op de zes werknemers in Nederland heeft last van ongewenste omgangsvormen. Het gaat hierbij om pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, stalking, agressie en geweld. Ongewenste omgangsvormen hebben voor werknemers grote gevolgen op persoonlijk vlak en leiden vaak tot (extra) ziekteverzuim. Als werkgever krijg je, naast de financiële gevolgen door extra verzuim, ook te maken met een slechte sfeer op de werkvloer en minder betrokkenheid van medewerkers. Dit heeft uiteindelijk weer gevolgen voor de productiviteit binnen jouuw organisatie. Voor dit soort ongewenste omgangsvormen kun je terecht bij een externe klachtencommissie.

Wat is een externe klachtencommissie?

Vanuit de Arbowet ben je als werkgever verplicht de gevolgen van de psychosociale arbeidsbelasting, waaronder ongewenste omgangsvormen, tegen te gaan. Je dient te zorgen voor een veilige werkomgeving. De externe klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen vormt een effectief instrument in jouw aanpak van ongewenste omgangsvormen in jouw organisatie.

De klachtencommissie bestaat uit een aantal deskundige leden op het gebied van arbeidsrecht, integriteitsmanagement en gedragskunde. Zij beoordelen aan de hand van uw klachtenregeling of een klacht over ongewenste omgangsvormen ontvankelijk is. Is dit het geval, dan passen zij hoor en wederhoor toe om vervolgens een klacht gegrond of ongegrond te verklaren. De commissie brengt vervolgens advies uit aan de directie over de te nemen maatregelen. Je besluit uiteindelijk zelf welke maatregelen passend zijn.

Voordelen externe klachtencommissie

Je hoeft geen eigen interne klachtencommissie in te stellen en werknemers hiervoor op te leiden. Door extern onderzoek te laten doen is onafhankelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd. De leden van de klachtencommissie zijn deskundig op verschillende vakgebieden in relatie tot ongewenste omgangsvormen en houden hun kennis permanent op peil.  De leden van de klachtencommissie werken op basis van uurtarief.

Meer weten?

Wil je meer weten over de externe klachtencommissie ongewenste omgangsvormen, neem dan contact op met Remco Lefering telefoonnummer 0316-740115 of e-mail naar r.lefering@vitaconluteijn.nl .

Vitacon Luteijn maakt deel uit van het Stolwijk Kennisnetwerk (SKN).

Referenties