Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas
Maak je keuze

Gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas

01 aug 2014

Mogelijk heeft u onlangs van de Belastingdienst een schrijven ontvangen: Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas.

Uw gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) werd eerder al vastgesteld door de Belastingdienst en is gebaseerd op een gemiddeld premieloon over de jaren 2008 tot en met 2012. Nu blijkt dat in een aantal gevallen de loonsom over het jaar 2012 niet juist is verwerkt. Hierdoor ontvangt u nu een beschikking met een gecorrigeerd premiepercentage Whk. Deze premie wordt gehanteerd in de loonadministratie.

Wanneer wij niet het juiste premiepercentage toepassen zal de aangifte loonheffingen onjuist zijn en wordt deze afgekeurd door de Belastingdienst. De controle hierop vindt maar zelden direct plaats. Daarnaast wordt niet zelden een deel van deze premie ingehouden op het loon van de medewerkers. Uiteraard kunnen wij de correctie met terugwerkende kracht verwerken, maar liever besparen wij u deze moeite. Indien u een gecorrigeerde beschikking heeft ontvangen,  ontvangen wij  graag zo spoedig mogelijk  kopie van deze gecorrigeerde beschikking.

Wanneer u hierover  vragen heeft dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Vitacon HR Services B.V.
Leonie Kornegoor


Delen via Social Media