Informatie testdag - Vitaconluteijn
Maak je keuze

Informatie testdag

eeeinformatie over assessments voor de kandidaat

Als je binnenkort aan een assessment gaat deelnemen bij Vitacon Luteijn dan is deze informatie voor jou bedoeld. Veel mensen hebben wel eens aan een assessment deelgenomen of in ieder geval psychologische testen gemaakt voor bijvoorbeeld beroepskeuze of een nieuwe baan. Maar er zijn toch veel mensen die bij Vitacon Luteijn komen en die voor de eerste keer een assessment doen. Of je nu ervaring hebt met assessments of niet, het is voor iedereen een spannende dag. Vaak hangt er het nodige van af: een nieuwe baan, het behoud van een baan of promotie. Maar ook als het zuiver ontwikkelgericht is, dan is het toch nog spannend om geobserveerd te worden en jezelf bloot te geven.

Tijdens de testdag wordt er gekeken naar waar je nu staat, wat jouw kwaliteiten zijn en wat jouw ontwikkelpunten zijn. Ook onderzoeken we wat jouw potentieel is, waar je naartoe kunt groeien en wat binnen een jaar of twee jaar voor jou mogelijk is. Als je voor een andere baan wordt getest, dan zetten we jouw profiel af tegen de vereisten van de functie. Er wordt ingegaan op competenties die cruciaal zijn voor het succesvol uitoefenen van de functie. We willen echter benadrukken dat, ongeacht de uitslag van de testdag, je veel inzicht in jezelf gaat krijgen. Niet alleen krijg je een spiegel voorgehouden door middel van alle vragenlijsten, je krijgt ook duidelijke en concrete feedback van ons over jouw gedrag en hoe je overkomt. Tevens krijg je tips en aanbevelingen over wat je wellicht anders kunt doen om effectiever te zijn en gemakkelijker jouw doelen te bereiken.

Wat kun je verwachten van een assessment?

  • Er wordt ontwikkelgericht naar je gekeken. Wat kun je nu en welk leerpotentieel heb je? Op basis daarvan geven wij aan wat jouw groeimogelijkheden zijn op korte termijn.
  • Indien onze opdrachtgever dat vraagt, dan doen wij een heldere en onomwonden uitspraak of jouw kwaliteiten voldoende aansluiten op de vereisten van een specifieke functie. Met andere woorden: of wij jou geschikt achten voor die functie.
  • Aan de hand van vooraf bepaalde competenties worden jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten beschreven. Deze competenties zijn door de opdrachtgever en/of in overleg met hem bepaald.
  • Het assessment wordt afgerond met een bondige rapportage waarin helder wordt geformuleerd wat jouw sterke kanten zijn en wat ontwikkeling behoeft. Als de opdrachtgever daarom heeft gevraagd, dan geven wij tevens concrete handvatten om je verder te helpen met de ontwikkelpunten zodat je direct aan de slag kunt. Deze ontwikkelgerichte tips zijn gericht aan jouw manager zodat hij/zij jou kan coachen.

Ter voorbereiding op het assessment

Het assessment vindt plaats op ons kantoor in Zevenaar. Uiterlijk twee dagen voor het assessment ontvang je van ons een uitnodiging via de mail met daarin de datum, de tijd, het adres en een link naar de routebeschrijving. Je ontvangt tevens een begeleidend schrijven waarin je kunt nalezen hoe je je kunt voorbereiden op de testdag. Daarnaast kan het zijn dat je wordt gevraagd om thuis één of enkele persoonlijkheidsvragenlijst(en) in te vullen. Hierdoor ervaar je minder druk op de testdag zelf.

Op de testdag zelf

Hieronder geven wij een globale beschrijving van een gemiddelde testdag. Hierdoor krijg je alvast een indruk. Houd er rekening mee dat de volgorde van de testen kan variëren en dat het er voor jou wellicht iets anders uit kan zien. Als het om een uitgebreid assessment gaat, dan beslaat het de hele dag. Gaat het om een kort assessment dan ben je voor de lunchpauze klaar.

’s Ochtends word je door onze receptioniste ontvangen. Zij belt ons en wij komen je vervolgens ophalen en nemen je mee naar de tweede verdieping waar ons kantoor zich bevindt. Je krijgt een rondleiding zodat je weet waar je alles kunt vinden. Als de planning het toelaat, dan begin je met de capaciteitentest. Hiermee stellen wij jouw werk- en denkniveau vast en om die reden vindt deze test plaats onder tijdsdruk. Dit is de enige test waarvoor een tijdsdruk geldt. Alle overige vragenlijsten hebben geen tijdslimiet. Wij raden je aan om voorafgaande aan het assessment thuis alvast de tijd te nemen om dit onderdeel te oefenen. In de bijlage bij de uitnodiging vind je hierover informatie en hierin word je verwezen naar een oefenlink.

Hierna volgen twee praktijksimulaties. Hiervoor kun je je niet thuis voorbereiden aangezien er gekeken wordt naar jouw gedrag op dat moment. Wel krijg je op de testdag zelf enige tijd om de casus door te lezen en ter voorbereiding jouw aanpak te bepalen. Wij kijken tijdens het rollenspel naar de manier waarop je contact legt met jouw gesprekspartner en hoe je het probleem aanpakt dat in de casus is gegeven. Belangrijk is om vooral jezelf te zijn en niet gedrag te ‘spelen’ waarvan je denkt dat het wordt gevraagd. Laat ons vooral zien waar je goed in bent. Beide simulaties worden zo geselecteerd dat zij aansluiten op de gevraagde competenties maar niet op jouw specifieke kennis en ervaring. Op die manier kun je daar niet op terugvallen en laat je aan ons zien hoe jij problemen aanpakt. Belangrijk om te bedenken is dat er geen goede of foute manieren zijn maar wel effectieve en minder effectieve.

Dan volgt de lunchpauze die helemaal door ons wordt verzorgd. Je hoeft zelf dus niets mee te nemen.

In de middag staan doorgaans de persoonsgerelateerde vragenlijsten en het interview op het programma. Tijdens het interview worden de testresultaten met je besproken en wordt ingegaan op de relevante competenties. Wij interviewen volgens de STAR methodiek. Dit houdt in dat per competentie vragen worden gesteld over een situatie waarin je de desbetreffende competentie goed hebt kunnen inzetten, de taak die je persoonlijk had in het geheel, de acties die je hebt genomen en ten slotte het resultaat dat je daarmee hebt behaald. Voorbeelden van competenties zijn overtuigingskracht, initiatief, leiding geven en resultaatgerichtheid. De voor jou relevante competenties kun je doorgaans vinden in jouw functieprofiel.

Na afloop van het assessment ter afronding

Alle resultaten die tijdens de testdag worden verzameld, worden bijeengebracht in een overzichtelijk rapport. Uit de verschillende testonderdelen worden die zaken genomen die van belang zijn voor de functie waaraan de testdag en het assessment is gerelateerd. Wij leggen verbanden en trekken conclusies die wij in het rapport weergeven. Om die reden en omdat het schrijven handwerk is en op maat van jouw persoonlijke resultaten geschreven, duurt het maximaal vijf werkdagen voordat je het rapport krijgt toegestuurd.

Ten slotte zullen wij je vragen of je toestemming geeft om het rapport te versturen aan de opdrachtgever. Pas nadat je schriftelijk toestemming daarvoor hebt gegeven, wordt het rapport vrijgegeven aan de contactpersoon bij onze opdrachtgever.

Hiermee hopen wij je een goed beeld te hebben gegeven van de aankomende testdag. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. De testdag draait immers om jou en wij doen er alles aan om je optimaal te laten presteren!