Informatie testdag - Vitaconluteijn
Maak je keuze

Informatie testdag

informatie over assessments voor de kandidaat

Als u binnenkort aan een assessment gaat deelnemen bij Vitacon Luteijn dan is deze informatie voor u bedoeld. Veel mensen hebben wel eens aan een assessment deelgenomen of in ieder geval psychologische testen gemaakt voor bijvoorbeeld beroepskeuze of een nieuwe baan. Maar er zijn toch veel mensen die bij Vitacon Luteijn komen en die voor de eerste keer een assessment doen. Of u nu ervaring hebt met assessments of niet, het is voor iedereen een spannende dag. Vaak hangt er het nodige van af: een nieuwe baan, het behoud van een baan of promotie. Maar ook als het zuiver ontwikkelgericht is, dan is het toch nog spannend om geobserveerd te worden en jezelf bloot te geven.

Tijdens de testdag wordt er gekeken naar waar u nu staat, wat uw kwaliteiten zijn en wat uw ontwikkelpunten zijn. Ook onderzoeken we wat uw potentieel is, waar u naartoe kunt groeien en wat binnen een jaar of twee jaar voor u mogelijk is. Als u voor een andere baan wordt getest, dan zetten we uw profiel af tegen de vereisten van de functie. Er wordt ingegaan op competenties die cruciaal zijn voor het succesvol uitoefenen van de functie. We willen echter benadrukken dat, ongeacht de uitslag van de testdag, u veel inzicht in uzelf gaat krijgen. Niet alleen krijgt u een spiegel voorgehouden door middel van alle vragenlijsten, u krijgt ook duidelijke en concrete feedback van ons over uw gedrag en hoe u overkomt. Tevens krijgt u tips en aanbevelingen over wat u wellicht anders kunt doen om effectiever te zijn en gemakkelijker uw doelen te bereiken.

Wat kunt u verwachten van een assessment?

  • Er wordt ontwikkelgericht naar u gekeken. Wat kunt u nu en welk leerpotentieel heeft u? Op basis daarvan geven wij aan wat uw groeimogelijkheden zijn op korte termijn.
  • Indien onze opdrachtgever dat vraagt, dan doen wij een heldere en onomwonden uitspraak of uw kwaliteiten in voldoende mate aansluiten op de vereisten van een specifieke functie. Met andere woorden: of wij u geschikt achten voor die functie.
  • Aan de hand van vooraf bepaalde competenties worden uw kwaliteiten en ontwikkelpunten beschreven. Deze competenties zijn door de opdrachtgever en/of in overleg met hem bepaald.
  • Het assessment wordt afgerond met een bondige rapportage waarin helder wordt geformuleerd wat uw sterke kanten zijn en wat ontwikkeling behoeft. Als de opdrachtgever daarom heeft gevraagd, dan geven wij tevens concrete handvatten om u verder te helpen met de ontwikkelpunten zodat u direct aan de slag kunt. Deze ontwikkelgerichte tips zijn gericht aan uw manager zodat die u kan coachen.

Ter voorbereiding op het assessment

Het assessment vindt plaats op ons kantoor in Zevenaar. Uiterlijk twee dagen voor het assessment ontvangt u van ons een uitnodiging via de mail met daarin de datum, de tijd, het adres en een link naar de routebeschrijving. U ontvangt tevens een begeleidend schrijven waarin u kunt nalezen hoe u zich kunt voorbereiden op de testdag. Daarnaast kan het zijn dat u wordt gevraagd om thuis één of enkele persoonlijkheidsvragenlijst(en) in te vullen. Hierdoor ervaart u minder druk op de testdag zelf.

Op de testdag zelf

Hieronder geven wij een globale beschrijving van een gemiddelde testdag. Hierdoor krijgt u alvast een indruk. Houd er rekening mee dat de volgorde van de testen kan variëren en dat het er voor u wellicht iets anders uit kan zien. Als het om een uitgebreid assessment gaat, dan beslaat het de hele dag. Gaat het om een kort assessment dan bent u voor de lunchpauze klaar.

’s Ochtends wordt u door onze receptioniste ontvangen. Zij belt ons en wij komen u vervolgens ophalen en nemen u mee naar de tweede verdieping waar ons kantoor zich bevindt. U krijgt een rondleiding zodat u weet waar u alles kunt vinden. Als de planning het toelaat, dan begint u met de capaciteitentest. Hiermee stellen wij uw werk- en denkniveau vast en om die reden vindt deze test plaats onder tijdsdruk. Dit is de enige test waarvoor een tijdsdruk geldt. Alle overige vragenlijsten hebben geen tijdslimiet. Wij raden u aan om voorafgaande aan het assessment thuis alvast de tijd te nemen om dit onderdeel te oefenen. In de bijlage bij de uitnodiging vindt u hierover informatie en hierin wordt u verwezen naar een oefenlink.

Hierna volgen twee praktijksimulaties. Hiervoor kunt u zich niet thuis voorbereiden aangezien er gekeken wordt naar uw gedrag op dat moment. Wel krijgt u op de testdag zelf enige tijd om de casus door te lezen en ter voorbereiding uw aanpak te bepalen. Wij kijken tijdens het rollenspel naar de manier waarop u contact legt met uw gesprekspartner en hoe u het probleem aanpakt dat in de casus is gegeven. Belangrijk is om vooral uzelf te zijn en niet gedrag te ‘spelen’ waarvan u denkt dat het wordt gevraagd. Laat ons vooral zien waar u goed in bent. Beide simulaties worden zo geselecteerd dat zij aansluiten op de gevraagde competenties maar niet op uw specifieke kennis en ervaring. Op die manier kunt u daar niet op terugvallen en laat u aan ons zien hoe u problemen aanpakt. Belangrijk om te bedenken is dat er geen goede of foute manieren zijn maar wel effectieve en minder effectieve.

Dan volgt de lunchpauze die helemaal door ons wordt verzorgd. U hoeft zelf dus niets mee te nemen.

In de middag staan doorgaans de persoonsgerelateerde vragenlijsten en het interview op het programma. Tijdens het interview worden de testresultaten met u besproken en wordt ingegaan op de relevante competenties. Wij interviewen volgens de STAR methodiek. Dit houdt in dat per competentie vragen worden gesteld over een situatiewaarin u de desbetreffende competentie goed heeft kunnen inzetten, de taak die u persoonlijk had in het geheel, de acties die u hebt genomen en ten slotte het resultaatdat u daarmee heeft behaald. Voorbeelden van competenties zijn overtuigingskracht, initiatief, leiding geven en resultaatgerichtheid. De voor u relevante competenties kunt u doorgaans vinden in uw functieprofiel.

Na afloop van het assessment ter afronding

Alle resultaten die tijdens de testdag worden verzameld, worden bijeengebracht in een overzichtelijk rapport. Uit de verschillende testonderdelen worden die zaken genomen die van belang zijn voor de functie waaraan de testdag en het assessment is gerelateerd. Wij leggen verbanden en trekken conclusies die wij in het rapport weergeven. Om die reden en omdat het schrijven handwerk is en op maat van uw persoonlijke resultaten geschreven, duurt het maximaal vijf werkdagen voordat u het rapport krijgt toegestuurd.

Ten slotte zullen wij u vragen of u toestemming geeft om het rapport te versturen aan de opdrachtgever. Pas nadat u schriftelijk toestemming daarvoor hebt gegeven, wordt het rapport vrijgegeven aan de contactpersoon bij onze opdrachtgever.

Hiermee hopen wij u een goed beeld te hebben gegeven van de aankomende testdag. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De testdag draait immers om u en wij doen er alles aan om u optimaal te laten presteren!