Wat je NIET met personeel moet delen! - Vitacon HR Services
Maak je keuze

Wat je zeker NIET met je personeel moet delen!

09 okt 2014

Het lezen van een loonstrook is voor de gemiddelde medewerker niet eenvoudig. Ik vind dan ook dat het makkelijker kan. Een loonstrook moet inzicht bieden, geen vragen opleveren. Ik stel dan ook voor een aantal gegevens weg te laten. Gewoon, omdat het kan en mag.

Verplichte gegevens op de loonstrook volgens de Belastingdienst

De Belastingdienst wil dat de volgende gegevens op de loonstrook staan:

• het brutoloon in geld;
• de samenstelling van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning,
• provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed;
de bedragen die op het loon worden ingehouden, zoals de inhouding van de pensioenpremie of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag;
• het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst;
• de periode waarover het loon is betaald (het loontijdvak);
• het wettelijke minimumloon dat voor de werknemer geldt;
• de naam van de werkgever en de naam van de werknemer of uitkeringsgerechtigde.

Wat er dus niet op hoeft

• het burgerservicenummer van de werknemer;
• het nummer inkomstenverhouding dat u voor deze inkomstenverhouding gebruikt;
• het loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon);
• het aantal verloonde uren;
• de werknemersverzekeringen waarvoor de werknemer is verzekerd;
• het belastbare loon;
• de tabel die van toepassing is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen;
• of u de loonheffingskorting zoals bedoeld in de loonstaat hebt toegepast;
• of u de jonggehandicaptenkorting hebt toegepast;
• of uw werknemer recht heeft op de tijdelijke heffingskorting en zo ja, of u deze heffingskorting hebt toegepast;
• of, en zo ja, hoeveel levensloopverlofkorting u hebt toegepast;
• het loon voor de Zvw;
• de verrekende arbeidskorting;
• uitbetaalde kostenvergoedingen.

De loonstrook van Vitacon HR Servies is flexibel in te richten

Wanneer u de loonadministratie uitbesteedt aan Vitacon HR Services ontvangt u de loonstroken in de standaard lay out met de door ons vastgestelde gegevens.
U kunt dit beïnvloeden, omdat wij gebruik maken van een flexibel software pakket.
Bent u het met me eens dat minder meer is en wilt u een loonstrook samenstellen naar uw eigen wensen dan nodig ik u van harte uit. Samen bieden we uw medewerkers inzicht!

Vitacon HR Services
Leonie Kornegoor
0314-369150
l.kornegoor@vitaconluteijn.nl


Delen via Social Media