Stof tot nadenken - Vitaconluteijn
Maak je keuze

Stof tot nadenken

Een accountmanager van een bekende softwareleverancier sprak onlangs: ‘het is maart en het stof daalt weer neer op de loonafdeling’.
Wij zijn in de gelukkige positie dat dit niet zo is. De juiste inrichting van onze werkprocessen maakt dat we voortdurend bezig kunnen zijn met de inhoud.
Ook dit jaar hebben we weer een groot aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen. Daar worden we blij van. Van de loonadministratie die zij met zich mee brengen worden we dit niet.

Hieronder volgt de top 5 van meest voorkomende fouten in de loonadministraties die we over nemen.

1. Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof opnemen is iets anders dan parttime gaan werken voor wat betreft de inrichting van de loonadministratie.

2. Verlaging van het brutoloon

Een verlaging van het brutoloon door bijvoorbeeld ouderschapsverlof, een fiscale verrekening van een fiets of vakbondscontributie zorgt ook voor een evenredige verlaging van het gereserveerde vakantiegeld en overige reserveringen (zoals bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering).

3. Sectorpremie

Voor een aantal sectoren geldt een lage en een hoge sectorpremie. Door deze juist toe te passen kan er veel geld worden bespaard.

4. Oproepkrachten

Oproepkrachten ontvangen nog vaak een uurloon inclusief vakantiegeld en vakantiedagen. Wij splitsen dit uit op de loonstrook om dit inzicht te bieden en het uurloon eenvoudig te controleren op juistheid in vergelijk met het bruto wettelijk minimum (jeugd)loon.

5. Woon werkvergoedingen

Medewerkers ontvangen een vaste onbelaste woon werkvergoeding. De werkgever of de medewerker verhuist en de vergoeding verhuist niet mee. Dit wil zeggen dat de medewerker ofwel een te hoge onbelaste vergoeding ontvangt, wat voer is voor de inspecteur van de Belastingdienst ofwel er ruimte is laten liggen om deze medewerker een onbelaste verhoging te geven.

Bent u ook benieuwd of uw loonadministratie vrij van stof is en door onze kwaliteitscontrole komt. Maak dan vrijblijvend een afspraak.

We horen of zien u graag!

Vitacon HR Services B.V.
Leonie Kornegoor
06-23077074
l.kornegoor@vitaconluteijn.nl


Delen via Social Media