Training frauderisico(f)actoren - Vitaconluteijn
Maak je keuze

Training frauderisico(f)actoren

21 apr 2017 pe punten

Eén van de maatregelen uit het rapport In het publiek belang handelt over fraude (maatregel 4.4). Centraal in deze maatregel staat het signaleren en beoordelen van frauderisico’s en ook de rapportage hierover door de accountant. Voor de implementatie van de maatregel is in maart 2016 de werkgroep Focus op Fraude gestart. De werkgroep adviseert het NBA-bestuur op hoofdlijnen over fraudebeleid. Het verplichte PE-onderwerp ‘Frauderisicofactoren’ loopt vooruit op het plan dat de werkgroep onlangs heeft gepresenteerd.

Onderkenning van frauderisico’s schiet tekort

Indien fraude aan het licht komt, zijn de meeste controlerend accountants goed bekend met de regelgeving. Dit blijkt uit de resultaten van de in 2014/2015 afgelegde kennistoets. Eerdere verplichte cursussen (RAC 240, Clarity, Professioneel Kritische Instelling en Zeg wat je ziet) hebben aan de bijbehorende kennis en vaardigheden aandacht besteed. Uit meerdere recente praktijkvoorbeelden blijkt dat het onderkennen van de frauderisico’s tijdens de risicoanalyse en planningsfase tekort schiet.

Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft daarom besloten een training ‘Frauderisicofactoren’ verplicht te stellen als onderdeel van de permanente educatie in 2017. Deze is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in
het jaar 2017.

Training Frauderisico(f)actoren

Onze kennispartner Stolwijk den Hartigh biedt een training Frauderisico(f)actoren aan. Deze training is door het NBA geaccrediteerd.

De training bestaat uit:

  • een boeiend theoretisch kader, weergegeven in een zelfstandig leesbare slidedeck die tevens als praktische handout dient
  • rollenspelen (inclusief observatieopdrachten)
  • oefeningen en opdrachten op basis van aangereikte (theoretische kennis)
  • door de trainers op de dag zelf bijgehouden highlights en best practices (maatwerk)

Er is voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek en het stellen van vragen.

Wilt u meer weten over deze training? Klik dan hier.


Delen via Social Media