Verzuimdossier professioneel laten toetsen | Vitacon Luteijn
Maak uw keuze

Wilt u (snel) zekerheid over de inhoud van uw verzuimdossier?

neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom toetsing van uw verzuimdossier door Vitacon Luteijn?

 • Snelle behandeling

  Toetsing van uw verzuimdossier vraagt vaak om snel handelen. Daarom kunt u op zeer korte termijn terecht bij een deskundige

 • Risico- en schadebeperking

  Opvolgen van onze aanbevelingen na toetsing van uw verzuimdossier helpt de schadelast voor uw organisatie op korte en lange termijn aanzienlijk te beperken

 • Professionele toetsing

  Onze ervaren professionals toetsen uw dossier grondig en helpen u te voldoen aan de geldende wetgeving

tweede spoor re-integratie

Onze specialist(en)

Wilt u (snel) zekerheid over de inhoud van uw verzuimdossier?

Hebt u te maken met langdurig verzuim, dan is het van groot belang dat uw dossier(s) voldoen aan de criteria rondom de Wet Verbetering Poortwachter. Het UWV hanteert complexe regelgeving. Hier niet aan voldoen kan onaangename (financiële) gevolgen hebben voor de korte en langere termijn. Toetsing van uw verzuimdossier vraagt vaak om snel handelen. Om die reden is het bij Vitacon Luteijn mogelijk om op een zeer korte termijn een afspraak te plannen met een van de genoemde deskundigen.

 • wilt u uw lopende verzuimdossier screenen?
 • heeft u twijfels over een verzuimdossier?
 • wilt u het dossier van uw zieke medewerker extra laten toetsen?
 • is het door uw organisatie opgestelde re-integratieverslag compleet?
 • voldoet het ook inhoudelijk aan alle eisen die door het UWV worden gesteld?

Schade en risico beperken

VitaconLuteijn kan u helpen uw verzuimdossier(s) weer op orde te brengen. Of de volledige toetsing voor u uitvoeren. Het opvolgen van onze aanbevelingen na toetsing van uw verzuimdossier kan ervoor zorgen dat de schadelast voor uw organisatie op korte en lange termijn aanzienlijk beperkt wordt.

Hoe werkt het?

Tijdens onze professionele toetsing letten wij op de volgende zaken:

 • de aanwezige verslaglegging en de re-integratiestappen
 • of de verslaglegging en de re-integratiestappen juist en correct uitgevoerd zijn
 • de actuele beperkingen van uw medewerker
 • de ingezette interventies
 • of de interventies adequaat zijn
 • of er de mogelijkheid is van vervangende werkzaamheden bij de werkgever of eventueel buiten de organisatie
 • of 1e en/of 2e spoor re-integratie ingezet werd en of dit adequaat is
 • of de Wet Verbetering Poortwachter is gevolgd
 • of de schadelast beperkt kan worden

Snelle toetsing van uw dossier

Bij Vitacon Luteijn hebt u persoonlijk contact, een vast aanspreekpunt en zijn er korte lijnen met alle betrokkenen. Uw dossier wordt direct in behandeling genomen. Vitacon Luteijn toetst dossiers met een multidisciplinair team dat kan bestaan uit een geregistreerd casemanager, een bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige, een re-integratie specialist, een psycholoog, een arbeidshygiënist en een veiligheidskundige. Wij zetten alle zeilen bij om u zo snel en effectief mogelijk te ondersteunen.

 

Wilt u meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. U treft de gegevens hiernaast.

Referenties