We spreken elkaar! - Vitacon HR Services
Maak je keuze

We spreken elkaar!

26 feb 2013

U besteedt uw loonadministratie uit aan uw accountant of administrateur. U levert maandelijks de periodemutaties aan. De overuren, de extra kilometers enzovoort. Daarnaast meldt u de adreswijzigingen, loonsverhogingen en andere mutaties in stamgegevens van uw medewerkers.

Wellicht voert u deze acties uit in een online programma. Het zou ook kunnen zijn dat u deze mutaties mailt of faxt naar uw contactpersoon voor de loonadministratie. Nu u in de meeste gevallen de loonadministratie ook digitaal retour ontvangt of kunt downloaden uit een digitaal archief bestaat de mogelijkheid dat u deze persoon zelden of nooit spreekt.

De mogelijkheden uw loonadministratie te digitaliseren zijn talrijk. Maar hoe belangrijk vindt u regelmatig telefonisch contact of een persoonlijk gesprek?

Contactmomenten tussen u en de loonadministrateur zijn naar mijn mening onmisbaar. Veel van wat u opgeeft, wordt verwerkt zoals u dat wenst. 100 overuren zijn tenslotte 100 overuren. Maar wat als u vraagt of de prijsindexatie kan worden toegepast op het loon van uw werknemer? Zou u van tevoren willen weten hoe hoog deze is? Of wat te doen als u vraagt of de extra kilometers kunnen worden uitbetaald? Zou u willen weten welke vergoeding hier tegen over staat? En wat betekent de werkkostenregeling voor u?

U bent bezig met uw core business: ondernemen. Op zijn beurt weet een professionele salarisverwerker alles van afspraken in de CAO die bij u van toepassing zijn en van de
(fiscaal-)wettelijke kaders.

Afstemming over de verwerking van de lonen van uw werknemers is van essentieel belang. Dit geldt ook voor de regels en (on)mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld belaste en onbelaste vergoedingen. U komt dan niet voor verrassingen te staan op het moment dat u de loonstroken ziet terwijl deze al (digitaal) in bezit zijn van uw medewerker!

Als u ook in bent voor zo’n persoonlijke aanpak nodig ik u graag uit voor een goed gesprek!

Leonie Kornegoor
l.kornegoor@vitaconluteijn.nl


Delen via Social Media