Werkplekonderzoek - Vitaconluteijn
Maak je keuze

Wilt u in uw organisatie gezonder, veiliger en effectiever werken?

neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom een werkplekonderzoek via Vitacon Luteijn?

 • Ergonomische knelpunten wegnemen

  Door het werkplekonderzoek bent u beter op de hoogte van de ergonomische knelpunten op de werkvloer.

 • Individuele aanbevelingen

  Uw medewerkers krijgen individuele adviezen en tips voor praktische oplossingen. Iedereen beweegt en ontspant tenslotte op zijn eigen manier.

 • Gezond en veilig werken

  U verbetert de werkomstandigheden en beperkt het verzuim in uw organisatie. Aan de hand van de uitkomsten van de RI&E neemt u veiligheidsrisico's weg

externe vertrouwenspersoon

Onze specialist(en)

Een gezonde werkplek voor betere prestaties en minder verzuim

Natuurlijk wilt u als werkgever dat uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Een prettige, veilige werkplek hoort daarbij. Een gezonde werkplek vermindert de verzuimkans en bevordert de productiviteit. Met een werkplekonderzoek kunt u klachten voorkomen, verminderen of verhelpen.

De meeste medewerkers brengen dagelijks ongeveer een derde van de dag door op het werk. Daarom is het belangrijk dat de inrichting van de werkplek voldoet aan de daarvoor gestelde veiligheids- en gezondheidseisen. Om te beginnen biedt een goede werkplek voldoende armslag om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.

Waarom een werkplekonderzoek?

Voor gezond en veilig werken gelden de volgende criteria:

 • voldoende (dag)licht
 • een juiste temperatuur
 • voldoende ventilatie
 • voldoende beschikbare vierkante meters per persoon
 • het juiste meubilair
 • goed werkende apparatuur

Als er ondanks goede omstandigheden risico’s voor de gezondheid overblijven, dan moeten u en uw medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Samen kunt u vaststellen hoe u de risico’s zo veel mogelijk beperkt. Dit komt aan de orde in een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het daarop volgende Plan van Aanpak.

Hoe werkt het?

Met een werkplekonderzoek helpt Vitacon Luteijn uw medewerkers bij het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten door het werk. De kerndeskundige of ergonoom van Vitacon Luteijn beoordeelt alle mogelijke risicofactoren aan de hand van een checklist en een persoonlijke analyse. Ook worden er praktische oplossingen en individuele adviezen aan uw medewerkers gegeven. Iedereen beweegt en ontspant tenslotte op zijn eigen manier. Naast deze persoonlijke aandacht en aanpassingen wordt er natuurlijk ook gelet op de wettelijke kaders en arbo richtlijnen.

Aanbevelingen

De uitkomsten van het werkplekonderzoek worden vastgelegd in een verslag. Hierin komen praktische adviezen naar voren om eventuele knelpunten weg te nemen. De medewerker krijgt aanbevelingen op onder meer het gebied van:

 • ergonomie
 • werkorganisatie
 • gebruik van hulpmiddelen
 • de werkhouding

Hij of zij wordt zich hierdoor meer bewust van wat fysiek belastend is en weet het lichaam tijdens het werk beter te ontlasten en te ontspannen. Ook leert de medewerker zelf de eigen werkplek en het meubilair goed in te stellen, waardoor klachten verminderen of zelfs verholpen kunnen worden. Niet alleen in het verslag, maar ook al tijdens het werkplekonderzoek krijgt de medewerker een gericht advies. Zodat hij of zij direct gezond en veilig aan de slag kan.

Als werkgever bent u door het werkplekonderzoek beter op de hoogte van de ergonomische knelpunten op de werkvloer. Zo zorgt u ervoor dat uw medewerkers nu en in de toekomst gezond en veilig aan de slag kunnen.

 

Wilt u meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. U treft de gegevens hiernaast.

Referenties