In 1 dag samen koersen op optimale duurzame inzetbaarheid
Maak je keuze

Ontdek in één dag hoe je de mentale en fysieke belastbaarheid van jouw medewerkers optimaliseert!

neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Onze specialist(en)

Werksessie Duurzame Inzetbaarheid

In één dag samen op koers richting een optimaal beleid rondom duurzame inzetbaarheid

De opzet van deze werksessie over duurzame inzetbaarheid is in de basis vrij eenvoudig en vooral logisch. We gaan samen het volgende na:

 1. hoe gaat het nu
 2. waar willen we naartoe en
 3. wat moet er dan gebeuren?

Aan de hand van een aantal belangrijke factoren bepaal je gezamenlijk welke koers het beste bij jouw organisatie past. Vervolgens ga je aan de slag met verbeteracties om de optimalisatie in de praktijk te brengen. De werksessie duurt in totaal één dag.

Genodigden werksessie duurzame inzetbaarheid

Voor de werksessie Duurzame Inzetbaarheid nodig je een groep betrokken mensen uit die zich willen inzetten voor optimalisatie van jouw HR beleid. Samen richt je jou op:

 • Beeldvorming | Je schetst een gezamenlijk beeld van de huidige situatie binnen het team / de organisatie en onderzoekt welke ontwikkeling bijdraagt aan het gewenste perspectief
 • Oordeelvorming | Samen bepaal je welke zaken gelden als gemeenschappelijke uitdagingen en/of knelpunten
 • Besluitvorming | Je maakt samen een keuze ten aanzien prioriteiten en bepaalt wat aangepakt dient te worden

Methode

 • De deelnemers interviewen elkaar aan de hand van een aantal vragen. Zij plegen daarbij reflectie op wezenlijke zaken met betrekking tot het heden, het verleden en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Op basis van de huidige situatie wordt een sterkte/zwakteanalyse opgesteld.
 • Samen gaan de deelnemers na welke ontwikkelingen zich voordoen en wat het gewenste organisatieperspectief is over 1 tot 3 jaar.
 • De deelnemers brengen in kaart welke knelpunten het team belemmeren om zich verder te ontwikkelen.
 • Vervolgens worden er acties aangegeven om knelpunten weg te werken en zo mogelijk de bronnen die knelpunten in stand houden, weg te nemen. Het fundament onder deze acties: “We zijn verantwoordelijk voor ons eigen handelen, we zijn ons bewust van ons gedrag en we zijn duidelijk in onze feedback.”

Het huis van Duurzame inzetbaarheid met drie pijlers en vier niveaus die de belastbaarheid bepalen.

 

Wat mag je tijdens en na de werksessie verwachten?

1. Inleiding werksessie

Samen lopen we een aantal punten na die samen een basis en nulmeting vormen:

 • we stellen samen de spelregels en het doel van de werksessie vast
 • we kijken naar de positionering van de deelnemers/organisatie
 • welke bezieling willen de deelnemers in het werk ervaren en in het gedrag terugzien?
 • wat zijn de ongeschreven regels die bepalen dat de deelnemers zaken voor elkaar krijgen in de organisatie; hoe overleven zij?
 • we schetsen het theoretisch kader van verandermanagement

2. Beeldvorming

Met behulp van interviews volgens de carrouselmethode reflecteren we gezamenlijk op de huidige situatie in de organisatie en op wat voor de toekomst wenselijk is. Daarbij kijken we naar de kwaliteit van medewerkers/leidinggevenden, ontwikkelingen en blokkades.

3. Resultaten

Er volgt een plenaire presentatie en nabespreking van de resultaten van de interviews.

4. Diagnose model

We ordenen de resultaten van de interviews in een integraal diagnosemodel.

5. Oordeelsvorming en formuleren van de acties

We bespreken plenair de knelpunten (de begeleider van de sessie kent deze knelpunten toe aan categorieën en licht ze toe).

6. Besluitvorming

We verzamelen voorgestelde acties en maken een actieplanning, waarbij we prioriteren naar belang en urgentie.

7. Afsluiting en evaluatie

Aan het einde van de dag is de sessie geheel doorlopen. We maken afspraken over het verslag en de feedbackbijeenkomst. Het verslag wordt samengesteld.

Na deze werksessie:

Na de werksessie stelt Vitacon Luteijn een verslag op. Dit bevat:

 • een weergave van resultaten en conclusies
 • de geformuleerde acties en de geplande acties (wie – wat – wanneer). Het is wellicht nodig actiepunten uit te splitsen of samen te voegen om de effectiviteit te vergroten en overlap in acties te voorkomen.

Na ongeveer twee weken komen alle aanwezigen nogmaals bijeen voor de 2 uur durende feedbackbijeenkomst. De agenda:

 • bespreking en vaststelling van het verslag
 • vaststelling van acties, actieverantwoordelijken en tijdsplanning

 

Wil je meer informatie over de Werksessie Duurzame Inzetbaarheid, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Je treft de gegevens hiernaast.

Waarom een Werksessie Duurzame Inzetbaarheid?

 • Toekomstbeeld gezamenlijk bepalen

  In welke richting wil je jouw organisatie ontwikkelen; wat wil je bereiken, volgens welke kernwaarden? En welk gedrag hoort daarbij?

 • Koers uitzetten en beleid in praktijk brengen

  Welke processen zet je in gang; wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe zorg je dat jij de voortgang bijhoudt en waar nodig kunt bijsturen? Na de werksessie ontvang je een verslag en volgt een tweede korte sessie om afspraken te borgen

Referenties