Pakketten Verzuimbegeleiding

Vitacon Luteijn Verzuimbegeleiding 2017

Vitacon Luteijn heeft een drietal pakketten voor verzuimbegeleiding voor u samengesteld. In de tabel hieronder kunt u bekijken welk pakket het beste bij uw wensen en uw organisatie past.

Wilt u meer weten of een offerte ontvangen voor verzuimbegeleiding? Neem voor meer informatie of een offerte contact op via: 0314 741 149 en vraag naar Adri Buitenhuis.

 

Algemeen

Pakket

A

Pakket

A+

Pakket

C

Registratie ziek-en herstelmeldingen x x x
Bewaken WvP termijnen met rappel aan werkgever, 1e rappel
na 2 weken en 2e rappel 1 week voor verstrijken termijn x x x
Dagelijks verzuimstatistieken via verzuimsoftware raadpleegbaar x x x
Doorgeven beroepsziekten+vangnet+regres+28 dagenregeling x
Re-integratieverslag bij uitdiensttreding x
Preventief spreekuur BA voor medewerkers x
Ondernemershelpdesk beschikbaar x
Wachtlijstbemiddeling voor medische behandeling indien noodzakelijk x
Frequent contact met de werkgever/medewerker (afhankelijk van de aard van de case) x
Advisering over inzetten van interventies x
Onderzoeken mogelijkheden t.a.v. werkhervatting x
Bewaking activiteiten bedrijfsarts x
Bewaking re-integratieafspraken x
Werkgever adviseren over financiele en juridische consequenties bij verzuim x
Werkgever ondersteunen bij uitvoering van re-integratieafspraken x

Acties in eerste twee weken

Eerste analyse na ontvangst melding x
1e contact met werknemer binnen 24 uur x
Schriftelijke terugkoppeling aan werkgever via systeem x
Huisbezoeken (naar redelijkheid te gebruiken) x
Signaleren van frequent verzuim x
Bepalen van inzet bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, re-integratiecoach x
Bezoek spreekuur bedrijfsarts tussen wk 3 en 6 x
Opstellen van re-integratieadvies voor werkgever en medewerker x

Acties rondom zes weken

Opstellen Probleemanalyse x
Directe terugkoppeling probleemanalyse naar werkgever en medewerker x

Acties rondom acht weken

Format Plan van Aanpak aan werkgever verstrekken en invulling bewaken x

Acties week 9 t/m 104

Tenminste 1 x per 6 weken contact met werkgever en medewerker x
Werkgever blijven herinneren aan bijstellen Plan van Aanpak x
Spreekuur contacten bij bedrijfsarts, arbeidsdeskundige voortdurend
mogelijk indien noodzakelijk/gewenst en proactieve adviezen x
42e weeksemelding aan UWV verzorgen x
52e week Eerstejaarsevaluatie x
91e week ondersteuning WIA aanvraag en opstellen volledig re-integratieverslag x

Acties jaarlijks

Jaarlijks verzuimrapportage+analyse voor 1 april x x x
Jaarlijks overleg met werkgever/OR over verzuim/arbobeleid op verzoek en na afspraak x
verzuimbegeleiding AOW gerechtigden alsof WvP x

 

** Pakket A+. Hierbij is de afspraak gemaakt met de cliënt dat Vitacon Luteijn de services van pakket C toepast in de begeleiding. De kosten van deze services worden maandelijks doorbelast.

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 (0)316 - 740 115 
E-mail: info@vitaconluteijn.nl
Postadres: postbus 310, 7000 AH - Doetinchem

Bezoek ons kantoor

Terborgseweg 25b – 7001 GM Doetinchem
Mercurion 3 – 6903 PX Zevenaar

Hulp op afstand