Verzuimbeleid scan

Vitacon VerzuimScan voor beter verzuimbeleid

De Vitacon VerzuimScan is ontwikkeld om uw verzuimbeleid te verbeteren en daarmee uw verzuimkosten te verlagen.

Ziekteverzuim komt voor in iedere organisatie en heeft vervelende consequenties voor alle betrokkenen. De mate van verzuim is beïnvloedbaar omdat er een verband is tussen het gedrag van de medewerker en de manier waarop de leidinggevende hiermee omgaat. Bewustwording en goed verzuimmanagement kan er aan bijdragen dat er in uw organisatie anders met verzuim wordt omgegaan, waardoor uw medewerkers en de organisatie gezonder blijven.

Waarom een VerzuimScan?

Met de verzuimscan worden de volgende componenten in kaart gebracht:

  • het huidige verzuimbeleid in uw organisatie
  • de manier waarop uw organisatie omgaat met verzuimpreventie, interventie en de sociale zekerheid
  • de arbeidsomstandigheden in uw organisatie aan de hand van een RI&E
  • de in uw organisatie voorkomende werkzaamheden

De scan is bedoeld om u als werkgever een duidelijk beeld te geven van de wijze waarop uw verzuimbeleid is ingericht. Het geeft u tevens inzicht in de verbetermogelijkheden. Denk dan aan de maatregelen die u kunt nemen om verzuim te voorkomen en medewerkers bij u te laten re-integreren.

Hoe werkt het?

De verzuimscan wordt uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst die u samen met een geregistreerde casemanager doorloopt. Daarnaast wordt een aantal verzuimdossiers gescreend. Uit de verkregen informatie komt een analyse voort, waarvan u een rapportage ontvangt.

Met de resultaten uit de Vitacon VerzuimScan in de hand kunt u zelf of samen met Vitacon Luteijn:

  • een aangescherpt preventie- en verzuimbeleid opstellen
  • verbeteringen doorvoeren op procesniveau
  • verbeteringen doorvoeren in uw samenwerking met bijvoorbeeld de Arbodienst
  • optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van subsidie
  • nut en noodzaak van verzekeringen bepalen
  • de beïnvloedbare verzuimkosten reduceren

Wilt u meer informatie over de VerzuimScan of wilt u een offerte ontvangen, neem dan contact op met Adri Buitenhuis via a.buitenhuis@vitaconluteijn.nl of telefonisch: 0316 740 115.

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 (0)316 - 740 115 
E-mail: info@vitaconluteijn.nl
Postadres: postbus 310, 7000 AH - Doetinchem

Bezoek ons kantoor

Terborgseweg 25b – 7001 GM Doetinchem
Mercurion 3 – 6903 PX Zevenaar

Hulp op afstand