Fusie of overname consultant | Vitacon Luteijn
Maak je keuze

Heb je of krijg je te maken met een fusie of overname en wil je dat deze slaagt?

neem vrijblijvend contact op en bel 0316-740115

Waarom samenwerken met Vitacon Luteijn?

 • Oog voor organisatieverandering

  Vitacon Luteijn heeft oog voor tastbare (systemen, structuren en werkwijzen) en minder tastbare zaken (cultuur, beleving, verwachtingen)

 • Uitstekende sturing integratieproces

  Een goede en professionele aansturing van het integratieproces is een kritische succesfactor

 • Zorgvuldig begeleid

  Dankzij een goede voorbereiding, actieve betrokkenheid en persoonlijke begeleiding samen op weg naar een geslaagde fusie of overname

Onze specialist(en)

Hoe zorg je dat een fusie of overname sláágt?

Een fusie of overname is een ingrijpend proces dat specialistische kennis op verschillende terreinen vraagt. Ook zijn er met een bedrijfsovername of fusie grote investeringen en belangen gemoeid. Toch blijkt in de praktijk steeds weer dat het gewenste resultaat niet en/of moeizaam bereikt wordt. Dat kan anders!

Bovenstroom en onderstroom

Een fusie of overname is een proces van organisatieverandering. Hierbij dienen er veel tastbare zaken geregeld te worden, zoals aangepaste structuren, systemen en werkwijzen (bovenstroom). Zeker zo belangrijk zijn ook de minder tastbare zaken als cultuur, beleving, verwachtingen en de dynamiek als gevolg van het veranderingsproces (onderstroom). Hier goed mee omgaan is een kritische succesfactor voor het slagen van een bedrijfsovername of fusie.

Effectief integreren

Het effectief integreren van organisaties vraagt tijd en deskundigheid, waarbij een goede aanpak en aansturing van het integratieproces veel problemen kan voorkomen. Wij begeleiden organisaties op de volgende terreinen:

 • Due Dilligence fase: risico-inventarisatie en HR-scan.
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden ((harmonisatie van het arbeidsvoorwaarden beleid, begeleiden van het proces met de ondernemingsraad, communicatie aan medewerkers (collectief en individueel), opstellen arbeidsovereenkomsten)).
 • Ontwikkelen, aanpassen en implementeren van een nieuw (gezamenlijk) HR-beleid.
 • Integratie management (procesbegeleiding, gedrag & cultuur, training leidinggevenden).

Door een goede sturing op zowel de bovenstroom als de onderstroom kun je de juiste condities scheppen om jouw fusie of overname te doen slagen en goed te laten verlopen. Een goede voorbereiding en investering in begeleiding van het proces betaalt zich dubbel en dwars terug.

 

Wil je meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Je treft de gegevens hiernaast.

Referenties